Формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.В. Родіонов, кандидат економічних наук, Луганський національний аграрний університет, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління трудовими ресурсами, м. Луганськ, Україна

A.В. Черкасов, кандидат економічних наук,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Україна

Реферат:

Мета. Метою статті є формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти.

Методика. Досягнення поставленої мети базувалося на використанні методів синтезу, індукції, абстракції, моделювання. У ході дослідження також було використано системний підхід та окремі прийоми математичного аналізу.

Результати. Розроблено та запропоновано схему інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти. Обґрунтовано структуру мережі навчально-наукових центрів цієї системи та розроблено аналітичний інструментарій дослідження процесів їх функціонування.

Науковий новизна. Полягає в тому, що в ній удосконалено методичні основи формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти, яка ґрунтується на структурованому зв’язку її ключових елементів з інформаційно-комунікаційними каналами та передбачає розбудову мережі регіональних інтегрованих систем. Удосконаленим також є аналітичний інструментарій забезпечення оптимального розподілу ресурсів між установами-суб’єктами регіональних інноваційно-інтегрованих систем управління якістю аграрної вищої освіти шляхом побудови матриці сценарних варіантів ключових результатів та відповідних джерел їх отримання.

Практична значимість. Полягає в тому, що запропоновані конструктивні елементи та аналітичний інструментарій можуть бути використані у процесі розбудови регіональних системи управління якістю вищої освіти. Практичне значення результатів дослідження також підтверджується використанням авторських розробок у практиці управління регіональними системами вищої освіти. Результати дослідження впроваджені та використовуються Луганською обласною радою, що підтверджується відповідною довідкою.

 

Список літератури / References:

1.     Чигасов С.Г. Управління маркетингом освітніх послуг в організаціях навчально-курсової мережі АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 „Економіка, організація та управління підприємствами“ / С.Г. Чигасов – К., 2003. – 20 с.

Chigasov, S.G. (2003), “Management of educational services marketing in organizations of educational-course network of agricultural sector”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.), dissertation, 08.06.01 “Economy, Organization and Management of Enterprises”, Kiev, Ukraine.

2.     ПедченкоГ.П. Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація та управління підприємствами“ / Г.П. Педченко. – К., 2003. – 20 с.

Pedchenko, G.P. (2003), “Adaptation of agrarian higher education establishments to preparation of agricultural specialists in market conditions”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.), dissertation, 08.06.01 “Economy, Organization and Management of Enterprises”, Kiev, Ukraine.

3.     Макаренко П.М. Економічне відтворення аграрного виробництва в умовах ринку: монографія / П.М. Макаренко, Т.В. Попова. – Мелітополь:„Люкс“, 2011. – 348 с.

Makarenko, P.M. and Popova, T.V. (2011), Ekonomichne vidtvorennia agrarnogo vyrobnytstva v umovakh rynku [Economic Recreation of Agrarian Production in Market Conditions], monograph, “Lux”, Melitopol, Ukraine.

4.     Блозва А.І. Розробка та позитивний вплив електронної бази даних сільськогосподарської продукції на якість навчального процесу у ВНЗ/ Блозва А.І., Тверезовська Н.Т. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 155 / 1. – С. 20–24.

Blozva,A.I.and Tverezovska, N.T. (2010),“Development andpositive influence of electronic databaseofagricultural productson quality of educational process in higher educational establishments”,Scientific Announcer of the National University of Bioresources and Nature Using ofUkraine,No.155/1, pp. 20–24.

5.     Розпорядження Кабінету міністрів України „Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки“ від 6.04.2011 р. № 279-р : [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80

Order of Governmentof Ukraine “About approval of Conception of reformation and development of agrarian education and science”, datedApril 6, 2011,no.279-р, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80

6.     Постанова Кабінету міністрів України „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року“ від 19.09.2007 р. №1158: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF

Decision of Governmentof Ukraine “About approval of the Government a special purpose program of development of the Ukrainian village on a period to 2015 year”, dated September 19, 2007, no.1158, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF

Files:
01_2013_rodion
Date 2014-03-19 Filesize 554.3 KB Download 1081

Відвідувачі

6168784
Сьогодні
За місяць
Всього
64
34849
6168784

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №1 2013 Економіка та управління Формування інноваційно-інтегрованої системи управління якістю аграрної вищої освіти