Відбір результативних груп економічного впливу підприємства: теорія та практика

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

І.Б. Олексів, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет „Львівська політехніка“, докторант, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Проаналізувати існуючі теоретичні та прикладні підходи до відбору результативних стейкхолдерів (груп економічного впливу) підприємства. Сформувати принципи відбору стейкхолдерів підприємства та виділити методи, які можуть використовуватися для відбору таких соціально-економічних суб’єктів.

Методи. Дослідження здійснюються на основі застосування методів порівняння, аналізування та синтезування. Крім того, у роботі використовуються метод кластерного аналізу, багатофакторної регресії, пізнавальних карт та Аналітичного Ієрархічного Процесу для оцінювання впливу стейкхолдерів на діяльність організації.

Результати. На основі дослідження літературних джерел у статті ідентифіковано принципи відбору результативних груп економічного впливу організації. Аналізування статистичних, економетричних та експертних методів дозволило виділити такі методи, які можуть використовуватися для відбору результативних груп економічного впливу організації, а саме: пізнавальні карти; регресійна модель із ключовим фінансовим показником діяльності підприємства в якості залежної змінної та незалежними індикаторами, що представляють різні групи економічного впливу; регресійна модель з незалежними dummy-змінними, що представляють різні групи економічного впливу; класифікація, базована на застосуванні кластерного аналізу; методи, базовані на застосуванні Аналітичного Ієрархічного Процесу; застосування „мозкового штурму“. У результаті проведеного аналізування для формування методу відбору результативних груп економічного впливу підприємства пропонується використовувати математичний апарат Аналітичного Ієрархічного Процесу. При застосуванні зазначений метод дозволяє поєднувати в собі кількісні оцінки та суб’єктивні думки експертів щодо сили впливу стейкхолдерів на діяльність організації.

Наукова новизна. Основним результатом статті є вибір методу, який може використовуватися для відбору результативних груп економічного впливу підприємства на основі аналізу переваг і недоліків інструментів, які можуть використовуватися для цих цілей.

Практична значимість. Результати дослідження можуть використовуватися при налагодженні процесу управління і, зокрема, процесів оцінювання та планування діяльності організації.

 

Список літератури / References:

1.   Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston et al.: Pitman.

2.  Donaldson, T. and Preston, L. (1995), “The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence and implications”, The Academy of Management Review, no.1., pp. 65–91.

3.   Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School, 618 p.

4. ОлексівІ.Б. Принципи відбору груп впливу для прийняття стратегічних управлінських рішень/ Олексів І.Б., Жовтанецька О.М. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапистановлення і проблеми розвитку”. – Львів, 2006. – №575. – С. 28–34.

Oleksiv, I.B. and Zhovtanetska, O.M. (2006), “Principles of stakeholder selection for making strategic decisions”, Bulletin of Lviv Polytechnic State University Management and Enterprising in Ukraine: Stages of Establishing and Problems of Development, no.575, pp. 28–34.

5.  “AA1000 stakeholder engagement Standard 2011” (2011), Accountability Stakeholder Engagement Technical Committee, 52 p.

6.   Eden, C., Ackermann, F. and Cropper, S. (1992), “The analysis of cause maps”, Journal of Management Studies, no.29:3, pp. 309–324.

7.   Suwignjo, P., Bititci, U.S. and Carrie, A.S. (2000), “Quantitative models for performance measurement system”, International Journal of Production Economics, no.64, pp. 231–241.

8.   Многомерный статистический анализ в економике / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер; Под ред. проф. В.Н. Тамашевича – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 598 с.

Soshnikova, L.A., Tamashevich, V.N., Uebe, G. and Shefer, M. (1999), Mnogomernyi statisticheskiy analiz v ekonomike [Multivariate Statistical Analysis in Economics], YUNITI-DANA, Moscow, Russia.

9.   Vos, J.F. and Achterkamp, M.C. (2006), “Stakeholder identification in innovation projects: Going beyond classification”, European Journal of Innovation Management, no.9, pp. 161–178.

10.  Mountinho, L. (1993), “The use of the Analytic Hierarchy Process (AHP) in goal setting and goal assessment”, Journal of Professional Service Marketing, no.8:2., pp. 97–114.

Files:
01_2013_oleksiv
Date 2014-03-19 Filesize 390.72 KB Download 798

Відвідувачі

5028435
Сьогодні
За місяць
Всього
200
47150
5028435

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №1 2013 Економіка та управління Відбір результативних груп економічного впливу підприємства: теорія та практика