Економічний моніторинг діяльності центрів трансферу технологій

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

М.Б. Жураковська, Національний університет „Львівська політехніка“, аспірантка кафедри економіки підприємства та інвестицій, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Формування методичного підходу щодо комплексного економічного моніторингу діяльності центрів трансферу технологій (ЦТТ) в Україні.

Методика. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: узагальнення існуючого наукового досвіду проведення економічного моніторингу ЦТТ; порівняльний аналіз підходів оцінювання діяльності ЦТТ; систематизація та групування показників економічного моніторингу в залежності від напряму дослідження

Результати. Розроблено та згруповано за п’ятьма групами систему показників економічного моніторингу діяльності ЦТТ: результати науково-дослідної роботи в межах технологічної платформи; фінансове забезпечення науково-дослідних робіт, що надійшли до ЦТТ для впровадження у виробництво; рівень охорони інтелектуальної власності, забезпечений ЦТТ; активність діяльності ЦТТ; результативність діяльності ЦТТ.

Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку методичний підхід щодо економічного моніторингу діяльності ЦТТ, що передбачає дослідження роботи організації за п’ятьма напрямами. Надана характеристика абсолютних та відносних показників, які характеризують діяльність ЦТТ, що, у свою чергу, дасть можливість визначити особливості функціонування таких центрів у межах технологічної платформи

Практична значимість. Результати моніторингу дадуть можливість проаналізувати функціонування ЦТТ, використати їх у формуванні підходів до відбору перспективних технологій для трансферу, а також опублікувати звіти про діяльність ЦТТ з метою інформування про себе та залучення до співпраці нових клієнтів. Економічний моніторинг діяльності ЦТТ, перш за все, покликаний виконувати регулювальну функцію в управлінні цією організацією.

 

Список літератури / References:

1.   Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. Державний комітет статистики України / Відповід. за випуск І.В. Калачова К.: ДП „Інформаційно-видавничий центр Держстату України“, 2011. 282 с.

Kalachova, I.V. (2011), Naukova ta innovatsiina diyalnist v Ukraini u 2010 rotsi. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [Research and Innovation in Ukraine in 2010. State Statistics Committee of Ukraine], DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”,Kyiv,Ukraine.

2.   Кам’янська О.В. Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 / Кам’янська Ольга Вікторівна. К., 2008. 28 с.

Kamianska, O.V. (2008), “Management of technology transfer at machine building enterprises”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.) dissertation, Economics and Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine.

3.  Совершенна І.О. Університетські центри трансферу технологій важлива ланка інноваційної інфраструктури. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/15.pdf

Sovershenna, I.O. “University technology transfer offices arean important link in the innovation infrastructure”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/15.pdf.

4.   Стояновський А.Р. Моніторинг діяльності інноваційних структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“ / А.Р. Стояновський. – К., 2011. 25 с.

Stoyanovskyy, A.R. (2011), “Monitoring of innovation structures implementation”, Abstract of Cand. Sci. (Econ.)dissertation, Economics and management of enterprises, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine.

5.   Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій. Додаток 2 до Наказу Держкомінформнауки від 27.12.2010, №150. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dknii.gov.ua/index.php/2010-07-30-12-14-41/faq.

Guidelines on the establishment and operation of technology transfer offices, (2010), available at: www.dknii.gov.ua/index.php/2010-07-30-12-14-41/faq (accessed November 18, 2012).

6. European ICT Technology Platforms. Europe’s Information Society. Thematic portal: [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/priv_invest/etp/index_en.htm

European ICT Technology Platforms. Europe’s Information Society,Thematic portal, available at: http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/priv_invest/etp/index_en.htm (accessed November 17, 2012).

Files:
01_2013_zhurak
Date 2014-03-19 Filesize 463.18 KB Download 767

Відвідувачі

5028166
Сьогодні
За місяць
Всього
1274
46881
5028166

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №1 2013 Економіка та управління Економічний моніторинг діяльності центрів трансферу технологій