Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейну в Україні

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:


Н.Ушенко, orcid.org/0000-0002-3158-4497, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна

В.Метелиця, orcid.org/0000-0002-0795-0215, Державний податковий університет, м. Ірпінь, Україна; Лейбніц-Інститут аграрного розвитку у країнах із перехідною економікою (ІАМО), м. Галле (Заале), Федеративна Республіка Німеччина

І.Литовченко, orcid.org/0000-0002-8117-1244, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

М.Єрмолаєва, orcid.org/0000-0003-0469-0435, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

В.Шарманська, orcid.org/0000-0003-4451-1294, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

І.Клопов*, orcid.org/0000-0002-2199-2462, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

* Автор-кореспондент e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


повний текст / full articleNaukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (6): 162 - 168

https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-6/162Abstract:Мета.
Полягає у встановленні ролі цифрової інфраструктури в контексті цифрової трансформації України та в аналізі можливостей застосування технологій блокчейну.


Методика.
Для досягнення поставленої мети були використані різноманітні методи дослідження, включаючи аналіз і синтез для висвітлення економічної суті цифрової інфраструктури. Додатково застосовано статистичний метод для аналізу світових тенденцій у розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Для обґрунтування висновків використані методи індукції, дедукції та абстрактно-логічний метод.


Результати.
Результати дослідження включають у себе ряд важливих висновків. По-перше, були проаналізовані різні визначення цифрової економіки й запропоноване авторське визначення терміну, що враховує особливості українського контексту й відповідає сучасним трендам у розвитку цифрових технологій. Висвітлені ключові сфери господарської діяльності, де впровадження цифрових технологій має найбільший потенціал у контексті цифрової трансформації. Особлива увага приділена тим галузям, де використання цифрових інструментів може мати визначальний вплив на розвиток і конкурентоспроможність підприємств. Авторами відмічені стратегічні завдання та інструменти, що сприятимуть створенню сприятливого середовища для розвитку цифрової економіки в Україні. Додатково була вивчена сутність блокчейн технології та обговорені можливі сфери її застосування в Україні. Особлива увага була приділена аспектам забезпечення кібербезпеки й захисту даних, що є критичними в контексті використання блокчейну.


Наукова новизна.
Уведене авторське визначення цифрової економіки, яке відзначається тим, що основний акцент робиться на впровадженні й реальному використанні цифрових технологій у різних сферах людської діяльності. Запропонована розробка комплексу заходів для розвитку цифрової інфраструктури в Україні, що полягають у: вдосконаленні законодавчого регулювання; створенні сприятливих умов для ІТ-сфери, що дозволить прискорити прийняття та впровадження новаторських рішень; розбудові цифрової інфраструктури; координації між освітнім і виробничими секторами; покритті всієї території України мережею Інтернет, для забезпечення рівних можливостей для всіх громадян; залученні іноземних інвестицій; використанні технологій блокчейну для захисту даних (критичний аспект державного управління); інтенсифікації оцифрування адміністративних і публічних послуг.


Практична значимість.
Отримані у ході дослідження результати можуть стати основою для створення необхідних інституційних рамок, сприяючи подальшому просуванню сфери інформаційних технологій в Україні. Зокрема, це може бути корисним для розвитку виробництва продукції й надання послуг, спрямованих на інноваційність і вдосконалення якості. Створення ефективної цифрової економіки в Україні вимагає не лише технологічних інновацій, але й відповідних інституційних рамок, які сприятимуть цьому процесу. Такий розвиток сприятиме збільшенню конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні та вдосконаленню якості життя громадян. У результаті створення ефективної цифрової економіки в Україні відкриває нові можливості для інноваційного росту й розвитку країни.


Ключові слова:
цифрова економіка, цифрова інфраструктура, цифрова трансформація, міжнародний рівень, блокчейн

References.


1. Hladkykh, D. M. (2017). The Problems and Prospects for Developing the Cryptocurrency Market in Ukraine. Biznes Inform, 8, 254-258. Retrieved from https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-8_0-pages-254_258.pdf.

2. Davydova, I. V. (2017). Technology blockchain: the prospects of development in Ukraine. Chasopys tsyvilistyky, 26, 38-41. https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.27.

3. Karcheva, H. T., Ohorodnia, D. V., & Openko, V. A. (2017). Digital economy and its influence on development of domestic and international economies. Finansovyi prostir, 3, 13-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2017_3_4.

4. Lapko, O. O., & Solosich, O. S. (2019). Blockchain Technology: The Concept, Scope and Impact on Business. Biznes Inform, 6, 77-82. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-77-82.

5. Lozova, T. I., Oliinyk, H. Yu., & Oliinyk, O. A. (2019). Digitalization of the technical inventory of real estate objects: land plots and buildings, structures and transmitters located on them. Ekonomika ta derzhava, (1), 4-9. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.1.4.

6. Putsenteilo, P. R., & Humeniuk, O. O. (2018). Digital economy as the modern vector of reconstruction of the traditional economy. Innovatsiina ekonomika, (5-6), 131-143.

7. Semenets-Orlova, I., Shevchuk, R., Plish, B., Moshnin, A., ­Chmyr, Y., & Poliuliakh, R. (2022). Human-centered approach in new development tendencies of value-oriented public administration: Potential of education. Economic Affairs, 67(5), 899-906. https://doi.org/10.46852/0424-2513.5.2022.25.

8. Vahonova, O. H., & Romaniuk, N. M. (2014). Economic justification of stages of the investment project of a mining and processing enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (3), 159-164.

9. Kulikov, P., Aziukovskyi, O., Vahonova, O., Bondar, O., Akimova, L., & Akimov, O. (2022). Postwar Economy of Ukraine: Innovation and Investment Development Project. Economic Affairs, 67(5), 943-959. https://doi.org/10.46852/0424-2513.5.2022.30.

10. Spasiteleva, S., & Buryachok, V. (2018). Prospects For the Development of Blockchain Applications in Ukraine. Cyber Security: education, science, technology, 1(1), 35-48. https://doi.org/10.28925/2663-4023.2018.1.3548.

11. Friedlmaier, M., Tumasjan, A., & Welpe, I. M. (2018). Disrupting industries with Blockchain: The industry, venture capital funding, and regional distribution of Blockchain ventures. In Proceedings of the 51 st Hawaii International Conference on System Sciences. Waikoloa Village, HI, USA. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/143481280.pdf.

12. Mishchuk, I., Riabykina, Y., Ushenko, N., Hamova, O., Tkachenko, S., & Yastremska, N. (2022). Intellectual Capital as a Factor Forming Economic Security of Enterprises in Society 5.0. WSEAS Transactions on Business and Economics, 19, 269-277. https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.25.

13. Haponenko, H. (2019). Prospects For the Use Of Blockchain Technology in the Tourism Industry. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 10, 193-199. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2019-10-20.

14. Matyushenko, Y., & Honcharova, Y. (2020). Application Of Blockchain Technology in the Development of Medical Technologies. Market Infrastructure, 44, 233-238. https://doi.org/10.32843/infrastruct44-39.

15. Claessens, S., & Kose, M. A. (2017). Macroeconomic implications of financial imperfections. BIS Working Papers, 677. Retrieved from https://www.bis.org/publ/work677.pdf.

16. Dudnik, A., Kuzmych, L., Trush, O., Domkiv, T., Leshchenko, O., & Vyshnivskyi, V. (2020). Smart home technology network construction method and device interaction organization concept. 2020 IEEE 2 nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 1-6. https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239220.

17. Nikonenko, U., Shtets, T., Kalinin, A., Dorosh, I., & Sokolik, L. (2022). Assessing the policy of attracting investments in the main sectors of the economy in the context of introducing aspects of industry 4.0. International Journal of Sustainable Development and Planning, 17(2), 497-505. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170214.

18. Bondarenko, S., Makeieva, O., Usachenko, O., Veklych, V., Arif­khodzhaieva, T., & Lernyk, S. (2022). The legal mechanisms for information security in the context of digitalization. Journal of Information Technology Management, 14, 25-58. https://doi.org/10.22059/jitm.2022.88868.

19. Mironova, N., Koptieva, H., Liganenko, I., Sakun, A., & Cher­nyak, D. (2022). Modeling the selection of innovative strategy for development of industrial enterprises. WSEAS Transactions on Business and Economics, 19, 278-291. https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.268765.

20. Oliinyk, O. S., Shestopalov, R. M., Zarosylo, V. O., Stanko­vic, M. I., & Golubitsky, S. G. (2022). Economic security through criminal policies: A comparative study of Western and European approaches. Revista Cientifica General Jose Maria Cordova, 20(38), 265-285. https://doi.org/10.21830/19006586.899.

21. Sytnyk, H. P., Zubchyk, O. A., & Orel, M. H. (2022). Conceptual Understanding of the Peculiarities of Managing Innovation-Driven Development of the State in the Current Conditions. Science and Innovation, 18(2), 3-15. https://doi.org/10.15407/scine18.02.003.

22. Klochan, V., Piliaiev, I., Sydorenko, T., Khomutenko, V., Solomko, A., & Tkachuk, A. (2021). Digital platforms as a tool for the transformation of strategic consulting in public administration. Journal of Information Technology Management, 13, 42-61. https://doi.org/10.22059/JITM.2021.80736.

23. Edeh, F. O., Zayed, N. M., Nitsenko, V., Brezhnieva-Yermolenko, O., Negovska, J., & Shtan, M. (2022). Predicting Innovation Capability through Knowledge Management in the Banking Sector.  J. Risk Financial Management, 15(7), 312. https://doi.org/10.3390/jrfm15070312.

24. Iatsyshyn, A., Iatsyshyn, A., Kovach, V., Zinovieva, I., Artemchuk, V., Popov, O., …, & Turevych, A. (2020). Application of open and specialized geoinformation systems for computer modelling studying by students and PhD students. CEUR Workshop Proceedings, 2732, 893-908. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200893.pdf.

25. Kalina, I., Khurdei, V., Shevchuk, V., Vlasiuk, T., & Leonidov, I. (2022). Introduction of a corporate security risk management system: The experience of Poland. Journal of Risk and Financial Management, 15(8). https://doi.org/10.3390/jrfm15080335.

 

Попередні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

6398416
Сьогодні
За місяць
Всього
1147
73311
6398416

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Про журнал концепція журналу UkrCat Архів журналу 2023 Зміст №6 2023 Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейну в Україні