Деталізація тектонічних особливостей ділянки Сергієвського родовища з використанням методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.Д. Додатко, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

К.О. Змієвська, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірантка кафедри загальної та структурної геології, м. Дніпропетровськ, Україна

М.А. Козар, кандидат геолого-мінералогічних наук, головний геолог „Південукргеологія“, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Виділення розривних порушень ділянки Сергієвського родовища за даними спостереження природного імпульсного електромагнітного поля землі (ПІЕМПЗ), а також встановлення причетності золоторудних проявів і інтрузивних тіл до розривних порушень.

Методика. Дослідження базується на спостереженні природного імпульсного електромагнітного поля землі (ПІЕМПЗ) за допомогою радіохвильового індикатора напружено-деформованого стану (РХІНДС) та побудови схеми щільності потоку ПІЕМПЗ.

Результати. Встановлено, що просторове положення та формування докембрійських рудних формаційу різних ступенях контролюється глибинними розломами. За результатами спостережень за електромагнітним полем на поверхні Землі можна судити про динамічні процеси, що відбуваються в товщахгірських порід, їх напружено-деформованому стані, а також про неотектонічні явища, що надзвичайно важливо при трасуванні розривних порушень і виявленні родовищ корисних копалин, приурочених до них.

Результати досліджень дозволили деталізувати тектонічні особливості ділянки Сергієвського родовища, виявити фрагменти розривних порушень високих порядків і встановити приуроченість до них золоторудної мінералізації.

Наукова новизна. За даними зйомки ПІЕМПЗ, на ділянці Сергієвського родовища вперше виділено тектонічні структури вищих порядків, що дали можливість доповнити існуючу тектонічну картину району дослідження та підтвердити приуроченість золоторудної мінералізації й інтрузивних проявів до тектонічних порушень.

Практичназначимість. Виявлені тектонічні порушення дають можливість раціонально планувати подальше вивчення родовища.

 

 

Список літератури / References:

1.     МалиновскийА.К. Прогноз золоторудной минерализации в Верховцевской и Сурской золоторудных структурах / Малиновский А.К., Берзенин Б.З. // Науковий вісник НГАУ – Дніпропетровськ, 2001. – №5. – С. 57–58. – Библиогр.: С. 144

Malinovskiy, A.K. and Berzenin, B.Z. (2001), “Forecasting of the gold mineralization in Verkhovtsevsky and Sursky gold mining structures”, Naukovyi visnyk NGAU, no.5, pp. 57–58.

2.   Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / [О.Б. Бобров, А.О. Сіворонов, Д.С. Гурський та ін.]. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 368 с.

Bobrov, O.B., Sivoronov, D.S. andGurskiy, D.S. (2004), Geologo-genetychna typizatsiya zolotorudnykh rodovyshch Ukrayiny [Geological-Genetic Types of Gold Deposits of Ukraine], Ukr. DGRI, Kiev, Ukraine.

3.    Сукач В.В. Типізація золоторудних об’єктів Солонянського рудного поля / Сукач В.В.,Ісаков Л.В.,Цима М.Т.// Науковий вісник НГУ– Дніпропетровськ, 2005. – № 9. – С. 10–15.– Библиогр.: С. 104

Sukach, V.V., Isakov, L.V. and Tsyma, M.T. (2005), “Typification of gold objects of the Solonianske ore field”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu,no.9, pp. 10–15.

4.     Орлинская О.В. Анализ пространственных взаимосвязей золоторудной минерализации в зеленокаменных структурах и систем разломов Среднего Приднепровья / Орлинская О.В., Билан Н.В. // Науковий вісник НГУ – Дніпропетровськ, 2003. –№9. – С. 50–52.

Orlinskaya, O.V. and Bilan, N.V. (2003), “Analysis of spatial relationships in the gold mineralization of greenstone mining structures and systems faults of the Middle Dnieper”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.9, pp. 50–52.

5.     Гурский Д.С. Тектонічна карта України
М 1:1 000 000/ Д.С. Гурский, С.С. Круглов – К.: Державна геологічна служба. – 2004.

Gurskiy, D.S. and Kruglov, S.S. (2004), “Tectonic map of Ukraine”, Scale 1:1000 000, State Geological Service, Kiev, Ukraine.

6.   Некоторые аспекты применения метода наблюдения естественного импульсного электромагнитного поля земли (ЕИЭМПЗ) для решения геологических, инженерно-геологических и гидрогеологических задач / Довбнич М.М., Белый И.С., Кузина Г.П., Стовас Г.М. // Конф. „Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым, состояние, проблемы, перспективы“ – Симферополь, 2006. – С. 53–54.

Dovbnich, M.M., Belyy, I.S., Kuzina, G.P. and Stowas, G.M. (2006), “Some aspects of application of a method of supervision of a natural pulse electromagnetic field of the earth (NIEMFE) for the solution of geological, engineering and geological and hydro-geological tasks”, Proc. of the Conf. “Mineral and raw complex of Ukraine and AR Crimea, condition, problems, prospects”, pp. 53–54, Simferopol, Ukraine.

Files:
01_2013_dodat
Date 2014-03-19 Filesize 987.44 KB Download 1541

Відвідувачі

6678584
Сьогодні
За місяць
Всього
3870
182772
6678584

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Публікаційна етика UkrCat Архів журналу 2013 Зміст №1 2013 Геологія Деталізація тектонічних особливостей ділянки Сергієвського родовища з використанням методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі