Розробка плану інтернет-маркетингу ВАТ „Россельхозбанк“

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

О.О. Юрасова, кандидат економічних наук, Поволзький державний університет телекомунікацій та інформатики, доцент кафедри електронної комерції, м.Самара, Росія

Л.М. Івашко, кандидат економічних наук, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, м.Одеса, Україна

Реферат:

У звʼязку зі зростанням постіндустріальної економіки та розвитком інформаційного суспільства, а також викликаним глобалізацією посиленням банківської конкуренції на традиційному ринку, зростає актуальність використання банками сучасних інформаційних технологій як для залучення клієнтів до традиційних банківських відділень, так і для побудови та активного використання електронного банківського бізнесу. Як необхідний інструмент розв’язання даної проблеми виступає інтернет-маркетинг, теоретичний апарат і інструментальні засоби якого ще недостатньо вивчені.

Мета. Полягає в розробленні рекомендацій з побудови плану інтернет-маркетингу в банківському секторі для підвищення ефективності даного виду діяльності.

Методика. При вирішенні поставлених задач використовувалися основні положення теорії конкуренції та теорії управління, методи здійснення маркетингових досліджень і маркетингової діагностики.

Результати. З метою найповнішого використання можливостей інтернет-маркетингу були розроблені практичні рекомендації щодо формування та реалізації плану інтернет-маркетингу, зокрема, розроблена методика функціонального моделювання плану інтернет-маркетингу комерційного банку на основі методології IDEF0, з метою підвищення ефективності управління плануванням інтернет-маркетингу на функціональному рівні.

Практична значимість. Розробки, виконані в даному дослідженні, можуть виявитися корисними не тільки для комерційних банків, але й для багатьох комерційних підприємств, що мають власні сайти, тому, що розроблений інструментарій маркетингових досліджень в Інтернеті є універсальним і немає суворих галузевих обмежень. Одночасно, даний інструментарій є лише частиною загальної методології інтернет-маркетингу та відповідних їй інструментальних засобів, що економічній науці та прикладним фахівцям ще тільки належить розробити. 

Список літератури / References:

1. Березин. А.В. Маркетинг сегодня /Березин А.В. – М.: Менеджер, 1996. – 128 с.

Berezin, A.V. (1996), Marketing segodnya [Marketing Today], Menedzher, Moscow, Russia.

2. Быков В.А. Электронный бизнес и безопасность / Быков В.А. – М.: Радио и связь, 2000. – 512 с.

Bykov, V.A. (2000), Elektronnyi biznes i bezopasnost [E-Business and Security], Radio i svyaz, Moscow, Russia.

3. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга / Владиславлев Д.Н. – М.: Ось-89, 2005. – 256 с.

Vladislavlev, D.N. (2005), Entsyklopedia bankovskogo marketinga [Encyclopedia of Bank Marketing], Os-89, Moscow, Russia.

4. Дейнекин Т.В. Комплексный метод оценки эффективности интернет-рекламы в коммерческих организациях / Т.В.Дейнекин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003.– № 2.– С. 102–115.

Deynekin, T.V. (2003), “A comprehensive method for assessing the effectiveness of on-line advertising in commercial organizations”, Marketing in Russia and abroad, no. 2, pp. 102–115.

5. Интернет. Энциклопедия: [второе изд. / под ред. Л.Мелиховой]. – СПб: ЗАО „Питер Бук“, 2000. –528 с.

Melikhova, L. (2000), Internet. Entsyklopedia [Internet. Encyclopedia], St. Petersburg, Russia.

6. Климченя Л.С. Электроннаякоммерция / Климченя Л.С.  – Мн.: Выш. шк., 2004. – 191 с.

Klimchenya, L.S. (2004), Elektronnaya kommertsya [Electronic Commerce], Vysshaya shkola, Minsk, Belorussia.

7. Петли К. Секреты успеха в электронном би- знесе: пер. с англ. / Петли К., Маккартни М.; под ред. Осипова Г.С. – СПб.: Питер, 2001. – 138 с.

Petly, K. and Maccartny, M. (2001), Secrets of success in e-business, Piter, St. Petersburg, Russia.

8. Уилсон Р. Планирование стратегии интернет-маркетинга / Уилсон Р. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. – 264 с.

Wilson, R. (2003), PlanningYour Internet MarketingStrategy, Izd. Dom Grebennikova, Moscow, Russia.

9. Банковские информационные системы / [Уринцов А.И., Дик В.В. и др.] – М.: Маркет ДС, 2006. – 800 с.

Urintsov,A.I. andDik,V.V. (2006), Bankovskiye informatsyonnye sistemy [BankingInformationSystems], Market DS, Moscow, Russia.

10. Юрасов А.В. Интернет-маркетинг / Юрасов А.В., Иванов А.В.; под ред. А.В. Юрасова. – М.: Горячаялиния – Телеком, 2011. – 246 с.

Yurasov, A.A. (2011), Internet Marketing [Internet Marketing], Goryachaya Liniya – Telekom, Moscow, Russia.

11. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции / Юрасов А.В. – М.: Горячая линия–Телеком, 2008. – 408 с.

Yurasov, A.A. (2008), Osnovy elektronnoy kommertsyi [E-Commerce Fundamentals], Moscow, Russia.

Files:
2014_4_yurasova
Date 2014-09-17 Filesize 408.5 KB Download 838

Попередні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

6431008
Сьогодні
За місяць
Всього
1337
105903
6431008

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №4 2014 Економіка та управління Розробка плану інтернет-маркетингу ВАТ „Россельхозбанк“