Інформаційне суспільство як середовище створення нового знання

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

А.І. Урінцов, доктор економічних наук, професор, Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, м.Москва, Росія

В.В. Дік, доктор економічних наук, професор, Московський фінансово-промисловий університет „Синергія“, м.Москва, Росія

Н.О. Каменева, кандидат економічних наук, доцент, Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, м.Москва, Росія

К.В. Макаренкова, Московський державний університет економіки, статистики та інформатики, м.Москва, Росія

Реферат:

 

Мета. Розробка методики створення нового знання для збільшення випуску російськими підприємствами інноваційних видів продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку, за рахунок використання патентної інформації в умовах сучасного інформаційного суспільства.

 

Методика. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи та підходи: аналіз патентних баз даних пошуку необхідних технічних умов для відповідних груп та підгруп в ASI; експертиза змісту Міжнародної патентної класифікації; статистичний аналіз повнотекстових документів веб-сайтів Міжнародних патентних організацій і національних патентних відомств; огляд патентних документів, знайдених на посиланнях індексів IPC.

 

Результати. Представлені основні характеристики сучасного інформаційного суспільства та мережевої економіки. Розроблена та запропонована методика пошуку патентних документів у міжнародних і національних патентних базах. Визначені основні принципи розвитку інформаційного суспільства та мережевої економіки. Розглянуті основні російські урядові програми, що визначають стратегію розвитку в області розвитку інформаційного суспільства та інновацій – Державна програма „Інформаційне суспільство 2020“ та Стратегії інноваційного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року „Інноваційна Росія – 2020“.

 

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у вдосконаленні процесу створення знання на основі використання світової патентної інформації в умовах сучасного інформаційного суспільства з метою розробки технологічних інновацій для зовнішнього й внутрішнього ринків.

 

Практична значимість. Стрімке зростання та диференціація попиту на всі види інформації, включаючи наукову, технічну, економічну, фінансову й комерційну, а також зростаючі вимоги до змісту інформації та різноманіття форм її подання є домінуючим стимулом для розвитку інформаційних систем обміну електронними даними. Патентна інформація, що міститься в міжнародних патентних базах даних, дозволяє компанії створювати нові знання, визначати існуючий рівень техніки та провідний напрям розвитку інновацій, розробляти технологічні інновації на основі досягнутого технічного рівня й реєструвати виняткові права на нові винаходи та інновації. 

 

Список літератури / References:

1. State Program of the Russian Federation “Information Society (2011–2020)”, (approved by the Federal Government on October 20, 2010, No.1815-p decree). Available at: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=61.

Государственная программа „Информационное общество (2011–2020)“ [Электронный ресурс] / Указ №1815 Федерального Правительства от 20 октября 2010г. – режим доступа:  http://minsvyaz.ru/ru/ directions/?regulator=61.

2. Strategy of Innovative Development of the Russian Federation for the period up to 2020 “Innovative Russia – 2020” (adopted 8th December 2011 by the Russian Government Regulation NQ 2227-р). Available at: http://www.miiris.ru/docs/rtf/strateg_innov_2020.pdf.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р.  – режим доступа: http://www.miiris.ru/docs/rtf/strateg_innov_2020.pdf.

3. Rosiya v tsyfrakh2013 [Russian Figures] 2013, Statistical Handbook, Rosstat, Moscow, Russia.

Россия в цифрах. 2013: статистический сборник // Росстат. – М.: Росстат, 202 с.

4. Urintsov, A.I. (2012), “Features of establishment and development of Russia network economics.The use of multidisciplinary research for the introduction of new training programs/modules and/ or new teaching methods in the field of E-commerce”, Proc. of the international conference of the “ECOMMIS” TEMPUS Project, 2-4 April. 2012, Berlin-Berlin: TU Berlin; ECM-Office; Dnipropetrovsk: National Mining University, 2012, р

5. Zalozhnev, A., Chistov, D., Shuremov, E. (2013), “Supply optimization problem for cloud computing services”, Information technology in the financial and economic sphere: the past, present and future. Proc.of the International Research Conference, 1C Publishing, Moscow, Russia.

Заложнев A.Ю. Задача оптимизации предложения облачных вычислительных услуг. Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее: материалы международной научной конференции / A.Ю. Заложнев, Д.В. Чистов, Е.Л.Шуремов; под ред. О.В. Голосова, Д.В. Чистова. – М.:1C-Паблишинг, 2013. – С.112–121.

6. Kameneva, N.A. (2009), “Information Provision of Innovative Activity”, RISK: resursy, informatsia, snabzhenie, conkurentsia, no.2, 118–122.

Каменева Н.А. Информационные ресурсы инновационной деятельности / Н.А. Каменева // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. –2009. – № 2. – С. 118–122.

7. Seletkov, S.N. and Dneprovskaya, N.V. (2011), Upravleniye informatsyey i znaniyami v kompanii [Information and Knowledge Management in the Company], Textbook, Infra-M, Moscow, Russia.

Селетков С.Н. Управление информацией и знаниями в компании / Селетков С.Н., Днепровская Н.В.  –  М.: Инфра –М, 2011. – 208с.

8. Pavlekovskaya, I.V. (2007), “The use of social network analysis in modeling the organizational processes of information and knowledge circulation”, Automatic documentation and mathematical linguistics Vol.41, no.2, New York, Allerton Press, Inc.

9. Urintsov, A.I. (2003), “Regarding usage of the EPSS system as the instrument for on-line adaptation of the Decision Maker”, Pribory i SystemyUpravleniya,11, pp. 63–66.

Уринцов А.И. Об использовании EPSS-систем, как инструментария оперативной адаптации ЛПР / А.И. Уринцов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2003. – №11. – С. 63–66.

10. Urintsov, A.I. (2003), “Multi-users hierarchical distributed economical informational system as the instrument for the on-line adaptation of the economics entity”, Pribory i Systemy Upravleniya, no.12, pp. 52–66.

Уринцов А.И. Многопользовательская иерархическая распределенная экономическая информационная система как средство оперативной адаптации субъекта экономики / А.И. Уринцов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2003. – №12. – С. 52–66.

 

Files:
2014_4_urintsov
Date 2014-09-17 Filesize 113.43 KB Download 941

Відвідувачі

5969857
Сьогодні
За місяць
Всього
747
15548
5969857

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №4 2014 Економіка та управління Інформаційне суспільство як середовище створення нового знання