Узагальнений алгоритм диверсификації технологій поводження з породними відвалами вугільних шахт

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.Є. Колесник, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

В.В. Федотов, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Ю.В. Бучавий, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробити алгоритм вибору напрямів використання породних відвалів по завершенню їх експлуатації.

Методика. Проводилась пошуково-аналітична робота. Використовувалася стандартна методика складання алгоритмів прийняття рішень.

Результати. У статті представлено короткий аналіз породних відвалів вугільних шахт як джерел антропогенного впливу й техногенних родовищ. Після завершення терміну експлуатації породних відвалів актуальним є питання щодо вибору напрямів їх подальшого використання. Відвал може бути розібраний із засипанням породи в зони просідання земної поверхні або закладанням у вироблений простір шахти, рекультивований або використаний як джерело цінних компонентів (вугілля, глинозему, рідкоземельних металів тощо). У зв’язку з цим застосуємо принцип диверсифікації щодо поводження з породними відвалами, що передбачає варіативність способів їх раціонального використання. Для вибору напряму та конкретної технології поводження з відвальним масивом необхідна система визначальних критеріїв – параметрів відвалу, що обумовлюють доцільність його розробки або рекультивації з наступним включенням до екологічної мережі природних територій. Базовою інформаційною основою вибору напрямів використання породного відвалу повинен служити його вдосконалений технологічний паспорт. У статті у вигляді блок-схеми представлено алгоритм вибору технологій поводження з породними відвалами. Розглянуто інформаційне забезпечення запропонованого алгоритму – стандартне, типове та спеціалізоване, що відрізняються поетапним розширенням бази даних про відвали.

Наукова новизна. Уперше розроблено у вигляді блок-схеми алгоритм диверсифікації технологій поводження з породними відвалами та запропоновано рівні його інформаційного забезпечення.

Практична значимість. Запропонований підхід щодо диверсифікації технологій поводження з породними відвалами сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень на діючих і ліквідованих вуглевидобувних підприємствах та у сфері Post Mining.

Список літератури / References:

1. Кузык И.Н. Формирование критериев экологической опасности породных отвалов шахт / Кузык И.Н. // Екологія і природокористування. – 2009. – Випуск 12. – С.156–160.
Kuzyk I.N. (2009), “Forming criteria of environmental hazard of mine waste dumps”,Ekologіia і pryrodokorystuvannia,Issue 12, pp. 156–160.

2. Фомина О. Разумный подход: возможности переработки горных отвалов [Электронный ресурс] / Фомина О. – Режим доступа: http://www.uaenergy. com.ua/c225758200614cc9.
Fomina, O. “A reasonable approach: the possibility of recycling dumps”, availableat: http://www.uaenergy. com.ua/c225758200614cc9.

3. Зубова Л.Г. Терриконы, их утилизация и рекультивация: монография / Зубова Л.Г. – Луганск: ВНУ им.В. Даля, 2008. – 80 с.
Zubova, L.G. (2008), Terrikony, ikh utilizatsya i rekultivatsyya [Waste Banks, Recycling and Reclamation], monograph,ENU, Lugansk, Ukraine.

4. Смирний М.Ф. Екологічна безпека териконових ландшафтів Донбасу: монографія / М.Ф. Смирний, Л.Г. Зубова, О.Р. Зубов – Луганськ: СНУ ім. Даля, 2006. – 232 с.
Smyrnyi, M.F., Zubova, L.G. and Zubov, O.R. (2006), EkolohichnabezpekaterykonovykhlandshaftivDonbasu [Environmental Safety of Waste Bank Landscapes of Donbas], monograph, ENU, Lugansk, Ukraine.

5. Інструкція із запобігання самозапалювання, гасіння та розбирання породних відвалів: НПАОП 10.0-5.21-04 [Електронний ресурс] – [Чинний від 2004-10-26] / Держнаглядохоронпраці України – Режим доступу: http://document.ua/instrukcija-iz-zapobigannja-samozapalyuvannyu-gasinnja-ta-ro-nor7449.html
NPAOP 10.0-5.21-04 “Instruction to prevent spontaneous combustion, fire and demolition dumps”, valid since October 26, 2010, Derzhnahliadokhoronpratsi Ukrainy, available at: http://document.ua/instrukcija-iz-zapobigannja-samozapa lyuvannyu-gasinnja-ta-ro-nor74 49.html

6. Матвеева Н.Г. Возможность применения мирового опыта в переработке породних отвалов угледобывающей промышленности Донбасса: Збірник (частина 2) тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [„ТЕХНОЛОГІЇ – 2007“] / Н.Г. Матвеева, М.Д. Аптекарь – Северодонецк: СТІ СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 12.
Matveeva, N.G. and Aptekar, M.D.(2007), “The possibility of global experience in the processing of waste dumps Donbass coal industry”,Issue (part 2) ofthesisof the 10th All-Ukrainian Scientific Conference of Students and Young Scientists “TECHNOLOGY – 2007“,ENU, Severodonetsk, pp. 12.

Files:
2012_4_kolesnik
Date 2013-08-13 Filesize 382.18 KB Download 1477

Відвідувачі

6777201
Сьогодні
За місяць
Всього
72
57007
6777201

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами IT-технології Узагальнений алгоритм диверсификації технологій поводження з породними відвалами вугільних шахт