До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем „Парафінова олива“

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

С.І. Чеберячко, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ, Україна

М.М. Наумов, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.І. Радчук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Метою даної роботи є дослідження впливу основних показників тест-аерозолю та устаткування на коефіцієнт проникнення респіраторів та фільтрувальних матеріалів, оскільки до впровадження гармонізованих європейських стандартів використовувався інший тест-аерозоль. На даний момент використовується парафінова олива, і вплив устаткування на коефіцієнт проникнення ще не досліджено.

Методика. Для проведення досліджень використовувалися методи, що зазначені у ДСТУ EN 149:2003 „Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування“, з визначення коефіцієнта проникнення та коефіцієнта підсмоктування респіраторів на муляжі та випробувачах.

Результати. Встановлено, що зменшення температури нагрівання та тиску повітря в генераторі призводять до збільшення діаметра частинок тест-аерозолю, а тому і змінює сам процес проникнення. Проведені випробування з насичення матеріалу тест-аерозолем вказують, що він триває перші 3 хв., потім значення коефіцієнта проникнення стабілізуються. Зі збільшенням витрати повітря коефіцієнт проникнення зростає, оскільки зменшується дія електростатичного механізму уловлювання частинок тест-аерозолю. Також однією зі встановлених залежностей є те, що коефіцієнт проникнення тест-аерозолю не залежить від концентрації шкідливих речовин у випробувальній камері.

Наукова новизна. Встановлено залежності величини захисної ефективності респіратора від часу проведення випробувань, температури, тиску, що дозволяє імітувати різноманітні тест-аерозолі.

Практична значимість. Відпрацьована методика визначення захисної ефективності респіраторів під час випробування нових марок півмасок.

Список літератури / References:

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Справочное руководство / П.И. Басманов, С.Л. Каминский, А.В. Коробейников, М.Е. Трубицы-на.– С.Пб.: ГИПП „Искусство России“, 2002. – 399 с.

Basmanov, P.I., Kaminskiy, S.L., Korobeinikov, A.V. and Trubitsina, M.Ye. (2002), Sredstva individualnoy zashchity organov dykhaniya: Spravochnoe rukovodstvo [Respiratory Protective Devices: Manual], GIPP „Iskusstvo Rossii“, St. Petersburg, Russia.

2. Голінько В.І. Роль засобів індивідуального захисту органів дихання у профілактиці пилової етіології / В.І. Голінко, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ, 2006. – №7. – С. 67–70.

Holinko, V.I., Cheberiachko, S.I. and Cheberiachko, Yu.I. (2006), “Role of respiratory protection devises in dust aetiology”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 7, pp. 67–70.

3. ДСТУ EN 149:2003. „Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування“. Введ. 01.10.2004. – К.: Держспоживстандарт, 2003. – 26 с.

DSTU EN 149:2003. (2003), Zasoby indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia. Pivmasky filtruvalni dlia zakhystu vid aerozoliv. Vymohy, vyprobuvannia, markuvannia [Respiratory Protective Devices. Filtering Half Mask for Protection from Particulate Pollutants. Requirements, Testing, Marking]. Valid since October 1, 2004, Derzhspozhyvstandart, Kyiv, 26 p.

4. Коробейникова А.В. Особенности использования счетного метода определения концентрации хлорида натрия для оценки коэффициента защиты респираторов и фильтрующих материалов / Коробейникова А.В. // Безопасность труда в промышленности. – 2001. – №8. – С. 42–44.

Korobeynikova, A.V. (2001), “Features of counting method for determining of sodium chloride concentration to assess the protection volume of respirators and filtering materials”, Bezopasnost truda v promyshlennosti, no. 8, pp. 42–44.

5. Засоби індивідуального захисту органів дихання / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Ю.І. Чеберячко. – Дніпропетровськ: ЧП Федоренко С.С., 2009. – 93 с.

Holinko, V.I., Cheberiachko, S.I., Radchuk, D.I. and Cheberiachko, Yu.I. (2009), Zasoby indyvidualnoho zakhystu orhaniv dykhannia [Respiratory Protective Devices], ChP Fedorenko S.S., Dnipropetrovsk, Ukraine.

Files:
cheber
Date 2013-07-14 Filesize 478.58 KB Download 1490

Відвідувачі

6302465
Сьогодні
За місяць
Всього
368
37657
6302465

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія До питання визначення захисної ефективності протипилових респіраторів за тест-аерозолем „Парафінова олива“