Аналіз причин аварій при бурінні вертикальних свердловин великого діаметра

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

А.А. Горелкін, ВАТ „ДХК „Спецшахтобуріння“, інженер , м. Донецьк, Україна

Реферат:

Мета. Встановлення закономірностей відхилення осі вертикальних стовбурів і свердловин великого діаметра в процесі їх буріння при перетинанні шаруватих різноміцносних порід і розробці способу збереження їх вертикальності.
Дослідження, пов’язані з удосконаленням технології буріння вертикальних стовбурів і свердловин великого діаметру, є актуальними, оскільки в процесі вибурювання виникають нештатні ситуації, які викликані гірничотехнічними і гірничо-геологічними факторами.
Нештатні ситуації за масштабними проявами умовно поділяють на аварії та ускладнення. До аварій відносять нештатні ситуації, які пов’язані з тривалою зупинкою процесу буріння.

Методика. Аналіз причин нештатних ситуацій спрямований на виявлення тих, які надають найбільш істотний вплив як на швидкість проходки, так і на техніко-економічні показники роботи виробничих ділянок.

Результати. Виконаний аналіз різних нештатних ситуацій, що сталися на 500 виробничих об’єктах ВАТ „Спецшахтобуріння“, дозволив простежити ступінь впливу витрат, пов’язаних з їх ліквідацією, на рівень рентабельності виробництва та розробити критерій оцінки рівня нештатної ситуації.

Наукова новизна. Використовуючи запропонований критерій – індекс нештатної ситуації, можна оцінити ступінь впливу затрат, пов’язаних з її ліквідацією, на технологічний процес у цілому і на техніко-економічні показники виробничої дільниці.

Практична значимість. Виконаний аналіз показав, що значна частина позаштатних ситуацій, що виникають у процесі буріння вертикальних стовбурів шахт і свердловин великого діаметра, може бути попереджена шляхом дотримання технічної та технологічної дисципліни, і також показав, що найбільша увага повинна приділятися дослідженню механізма взаємодії долота з вибоєм при перетині ним різноміцністних порід з урахуванням розробки технічних засобів, що забезпечують вертикальність виробок, що споруджуються.

Список літератури / References:

1. Пилипець В.І. Буріння стволів шахт та технічних свердловин: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Пилипець В.І., Тулуб С.Б., Левіт В.В. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 559 с.

Pylypets, V.I., Tulub, S.B. and Levit, V.V. (2009), Burinnia stvoliv shakht ta tekhnichnykh sverdlovyn [Drilling of Mine Shafts and Technological Boreholes], Textbook, Nord-Press, Donetsk, Ukraine.

2. Горелкин А.А. О перспективах сооружения стволов и скважин большого диаметра. / Левит В.В., Турчин В.А., Горелкин А.А. // Уголь Украины. – август 2007. – С. 33–36.

Gorelkin, А.А., Levit, V.V. and Тurchin, V.А. (2007), “About perspectives of constructing shafts and large-diameter boreholes”, Ugol Ukrainy, no.8, pp. 33–36.

Files:
2012_5_gorelk
Date 2013-10-17 Filesize 287.85 KB Download 1146

Tags: процес буріннявертикальні свердловиниаварії при буріннібуровибухові роботи вибурюваннянештатні ситуаціїкритерій оцінки

Попередні статті з поточного розділу: