Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Ю.Ю. Войтюк, кандидат геологічних наук,  Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П. Семененка НАН України, молодший науковий співробітник, м.Київ, Україна

І.В. Кураєва, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім.М.П. Семененка НАН України, завідувач відділу, м. Київ, Україна

Г.А. Кроїк, д.г.н. доктор геологічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,  професор кафедри зоології та екології, м.Дніпропетровськ, Україна

А.В. Павличенко, кандидат біологічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри екології, м.Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Встановлення закономірностей накопичення та розподілу важких металів в об’єктах навколишнього середовища в зоні впливу металургійних підприємств.

Методика. Для відібраних проб ґрунтів визначено мінералогічний та гранулометричний склад. Для відібраних проб пилових викидів, ґрунтів та рослин виконано рентгенофазовий аналіз, визначено концентрації важких металів з використанням атомно-емісійного та атомно-абсорбційного спектральних методів. З використанням неселективних екстрагентів визначено іонообмінну, резервну та фіксовану форми знаходження важких металів у ґрунтах.

Результати. Встановлено рівні забруднення важкими металами ґрунтів та рослин на територіях прилеглих до металургійного підприємства. Виявлено, що в районах функціонування металургійних підприємств підвищується рухомість важких металів порівняно з фоновими ділянками – Zn у 4,8, Ni – у 5,6, Cu – у 2,6 рази. На території металургійного підприємства вміст іонообмінних форм важких металів у порядку убування утворює наступний ряд: Zn>Pb>Ni>Cu>Cr; для резервних форм: Pb>Cu>Zn>Ni>Cr.

Наукова новизна. Встановлено механізми трансформації та міграційну активність техногенних форм важких металів у системі „викиди підприємства – ґрунти – рослинність“. Збільшення вмісту важких металів у ґрунтах та зміна їх фізико-хімічних властивостей (рН, ємність катіонного обміну, вміст органічної речовини) активізує їх міграційну активність.

Практична значимість. Встановлена міграційна активність важких металів дає можливість оцінити їх здатність переходити із твердої фази ґрунту у ґрунтовий розчин, а після цього переміщуватися по профілю із ґрунтовим розчином і по трофічному ланцюгу потрапляти до організму людини. Визначені особливості поглинання деревними та трав’яними рослинами важких металів дозволяють використовувати їх для біоіндикації рівня забруднення ґрунтів. 

Список літератури / References:

1. Оцінка ступеню екологічного ризику територій промислово-гірських агломерацій забрудненням важкими металами / Е.Я. Жовинський, І.В. Кураєва, А.І. Радченко, В.Ж. Білик // Поисковая и экологическая геохимия. – 2003. – № 2/3. – С.96–101.

Zhovynskyi, Е.Ya., Kurayeva, I.V., Radchenko, А.І. and Bilyk, V.Zh. (2003), “Assessment of the environmental risk of industrial and mining agglomeration areas pollution by heavy metals”, Poiskovaya i ekologicheskaya geokhimiya, Kiev, no. 2/3, pp. 96–101.

2. Павличенко А.В. Геохимическая оценка роли пород зоны аэрации в процессе загрязнения подземных вод тяжелыми металлами / А.В. Павличенко, А.А. Кроик // Науковий вісник НГУ. – 2013. – № 5. – С. 93–99.

Pavlichenko, А.V. and Kroik, А.А. (2013), “Geochemical assessment of the role of aeration zone rocks in pollution of ground waters by heavy metals”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 5, pp. 93–99.

3. Крупская Л.Т. Влияние техногенных систем на окружающую среду в Приамурье и Приморье / Л.Т. Крупская,
В.П. Зверева, А.В. Леоненко // Сибирский экологический журнал. –2013. – № 2. – С. 283–289.

Krupskaya, L.T., Zvereva, V.P. and Leonenko, A.V., (2013), “Impact of technogenic systems on the environment and human health in the Priamurye and Primorye territories”, Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal, No. 2, pp. 283–289.

4. Экологический паспорт Днепропетровской области / Под ред. В.В. Антонова. – Днепропетровск: Днепропетровская областная государственная администрация, 2011. – 136 с.

Antonov, A.A. (2011), EkologicheskiypassportDnepropetrovskoyoblasti [EcologicalPassportofDnepropetrovskOblast], DnepropetrovskOblastStateAdministration, Dnepropetrovsk, Ukraine.

5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. – Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K., 2012. – 258 с.

The National Report about the State of Environment in Ukraine in 2011, (2012), Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, LAT & K, Kyiv, Ukraine.

6. Сенющенкова И.М. Комплексные геоэкологические исследования городских территорий / И.М. Сенющенкова,
Е.А. Гудкова, О.О. Новикова // Промышленное и гражданское строительство. – 2012. – №9. – С. 41–42.

Senyuschenkova, I.M., Gudkov, Ye.A. and Novikovа, O.O. (2012), “Integrated geo-environmental studies of urban areas”, Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitelstvo, pp. 41–42.

Files:
2014_4_voituk
Date 2014-09-17 Filesize 367.45 KB Download 816

Відвідувачі

6396339
Сьогодні
За місяць
Всього
2777
71234
6396339

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №4 2014 Екологічна безпека, охорона праці Еколого-геохімічна оцінка рівня забруднення ґрунтів у районах функціонування металургійних підприємств