Економічні аспекти переходу на безтротилові вибухові речовини при підземному видобутку руд у Kриворізькому басейні

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.О. Колосов, доктор технічних наук, асоціація „Укррудпром“, голова правління, м.Кривий Ріг, Україна

О.В. Калініченко, кандидат економічних наук, доцент, Криворізький національний університет, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, м.Кривий Ріг, Україна

М.Б. Федько, кандидат технічних наук, доцент, Криворізький національний університет, доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, м.Кривий Ріг, Україна

С.В. Письмений, кандидат технічних наук, доцент, Криворізький національний університет, доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, м.Кривий Ріг, Україна

Реферат:

Мета. Визначення економічної доцільності переходу на безтротилові вибухові речовини при підземному видобутку залізних руд у Криворізькому басейні.

Методика. Для визначення економічних аспектів переходу на безтротилові вибухові речовини на шахтах Кривбасу використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу й узагальнення теоретичних досліджень, метод системного підходу, метод економіко-математичного моделювання.

Результати. Доведено,  що витрати на відбій 1т. руди при використанні безтротилових вибухових речовин (ВР) і неелектричних засобів ініціації (НЗІ) в порівнянні з тими, що використовуються в даний час тротиловмісними ВВ і традиційними електричними засобами їх ініціації знижуються на 3,3 грн/т., або приблизно на 16%. При сумарному річному об'ємі видобутку руд у Кривбасі приблизно  9,6–10,0 млн т. (шахтоуправління „АрселорМіттал-Кривий Ріг, шахти ПАТ „Кривбасзалізрудком“ і ПАТ „Євраз-Суха Балка“)  загальний економічний ефект складе приблизно 31,7–
33,0 млн грн за рік.

Наукова новизна. Встановлені нові залежності собівартості видобутку руди від типів і вибухових властивостей емульсійних ВР. Отримані закономірності  дозволяють стверджувати, що емульсійні вибухові речовини порівняно із грамонітом 79/21 мають велику відносну працездатність і щільність заряду.

Практична значимість. Встановлено, що при використанні емульсійних вибухових речовин параметри сітки свердловин можна збільшити на 10–15%, що дозволить підвищити вихід руди з 1м свердловини приблизно на 20%. Це, у свою чергу, дасть можливість пропорційно зменшити загальну довжину та кількість глибоких свердловин як при утворенні відрізних щілин, так і при обваленні основного запасу панелей. З урахуванням того, що у Кривбасі щорічно видобувається також близько 1,5 млн т. магнетитових кварцитів, при відробці яких основні витрати йдуть на відбій, використання безтротилових ВР і НЗІ дозволить отримати додатковий сумарний економічний ефект.

Перехід на безтротилові ВР значно підвищить безпеку робіт, зменшить кількість профзахворювань,  повʼязаних з контактом робітників з тротиловмісними ВР.

Список літератури / References:

1. Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Часть1. Разрушение горных пород взрывом / Кутузов Б.Н. // МГГУ – М.: Горная книга,  2009. – 471с.

Kutuzov, B.N. (2009), Metody vedeniya vzryvnykh rabot. Chast 1. Razrusheniye gornykh porod vzryvom [Blasting Operations Technique. Part 1. Destruction of Rock by Blasting], Gornaya Kniga, MGGU, Moscow, Russia.

2. Крысин Р.С. Современные взрывчатые вещества местного приготовления / Р.С. Крысин, В.Н. Домничев – Днепропетровск: Наука и образование, 1998. –140с.

Krysin, R.S. and Domnichev, V.N. (1998), Sovremennye vzryvchatye veshchestva mestnogo prigotovleniya [Modern Locally Produced Explosives], Nauka i Obrazovaniye, Dnepropetrovsk, Ukraine.

3. Кутузов Б.Н. Современные тенденции в теории, технике и технологии взрывного дела : материалы Международной конференции „Взрывное дело-99“ / Б.Н. Кутузов  М., 1999. – С. 20–24.

Kutuzov, B.N. (1999), “Modern trends in theory, technique and technology of blasting work”, Proc. Of the Int. Conf. “Blasting Work–99”, Moscow, Russia, pp. 20–24.

4ВикторовС.Д. Разработка и применение простейших взрывчатых веществ / ВикторовС.Д.; отв. ред. академик РАН К.Н. ТрубецкойМ.: ИПКОНРАН, 1996. – 156 с.

Viktorov, S.D. (1996), Razrabotka i primeneniye prosteyshykh vzryvchatykh veshchestv [Production and Application of Simple Explosives], IPKON RAN, Moscow, Russia.

5. Оценка влияния условий применения смесевых ВВ на их взрывчатые характеристики при проведении взрывных работ  / Л.Н. Шиман, Е.Б. Устименко, А.Л. Кириченко, Л.И. Подкаменная // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва.  – 2010 – Випуск 1(5). – С. 60–68.

Shyman, L.N., Ustimenko, Ye.B., Kirichenko, A.L. and Podkamennaya, L.I. (2010), “Estimation of the influence of the conditions of use of mixed explosives on their explosive characteristics during blasting”, Suchasni Resursozberihaiuchi Tekhnolohii Hirnychoho Vyrobnytstva, Issue 1(5), pp. 60–68.

6. Закалинский В.М. Перспективы взрывного разрушения массивов горных пород – основа прогресса в горном деле России / В.М. Закалинский // Вестник Российской академии естественных наук. – 2011. – №4.С. 24–28.

Zakalinskiy, V.M. (2011), “Prospects of rock blasting as the main way of progress in Russian mining”, Vestnik Rossiyskoy Akademii Estestvennykh Nauk, no.4, pp. 24–28.

7. Бакунин В.Н. Повышение эффективности и безопасности взрывных работ за счет применения бестротиловых ВВ местного приготовления / В.Н. Бакунин, В.И. Корнейчук // Горный журнал. – М., 2010. –  №6. –С. 75–78.

Bakunin, V.N. and Korneychuk, V.I. (2010), “Improvement of blasting efficiency and safety through utilization of locally produced TNT-free explosives”, Gornyi Zhurnal, no. 6, pp. 75–78.

8. Захаренков Е.И. Состояние взрывного дела на Украине. Государственный надзор в сфере обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения / Е.И. Захаренков // Украинский союз инженеров-горняков. – 2010. – №4. –
С. 3–8.

Zakharenkov, Ye.I. (2010), “State of blasting work in Ukraine. State supervision of the use of industrial-purpose explosives”, Ukrainskiy Soyuz Inzhenerov-Gornyakov, no. 4, pp. 3–8.

9. Шиман Л.Н. Передовые high-tech технологии для обеспечения безопасности проведения буровзрывных работ /
Л.Н. Шиман, Е.Б. Устименко // Украинский союз инженеров-горняков. – 2008. – №11. – С. 17–29.

Shyman, L.N. and Ustimenko, Ye.B. (2008), “Modern high technilogies for assuring of drilling and blasting operations safety”, Ukrainskiy Soyuz Inzhenerov-Gornyakov, no. 4, pp. 17–29.

10. Перспективы использования безтротиловых взрывчатых веществ на рудниках с подземной добычей полезных ископаемых / Н.И. Ступник, В.А. Калиниченко, М.Б. Федько, Е.Г. Мирченко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 1. – С. 68–71.

Stupnik, N.I., Kalinichenko, V.A., Fedko, M.B. and Mirchenko, Ye. G. (2013), “Prospects of application of TNT-free explosives in ore deposites developed by uderground mining”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no.1, pp. 68–71.

Files:
2014_4_fedko
Date 2014-09-17 Filesize 239.66 KB Download 750

Наступні статті з поточного розділу:

Відвідувачі

5970140
Сьогодні
За місяць
Всього
1030
15831
5970140

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №4 2014 Економіка та управління Економічні аспекти переходу на безтротилові вибухові речовини при підземному видобутку руд у Kриворізькому басейні