Фізико-хімічні умови формування арагоніту в жилах крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

C.Я. Кріль, Львівський національний університет ім. І. Франка, аспірантка кафедри геології корисних копалин, м.Львів, Україна

С.І. Ціхонь, кандидат геологічних наук, доцент, Львівський національний університет ім. І. Франка, доцент кафедри геології корисних копалин, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Встановити фізико-хімічні параметри мінералоутворювального середовища в якому відбувалось формування рідкісного для Українських Карпат жильного мінералу – арагоніту. З’ясувати генезис і геохімічні особливості карбонатної мінералізації в межах Квасівського рудопрояву миш’яку (Рахівський район, Закарпаття) та зв'язок із гідротермальними процесами в регіоні.

Методика. Для визначенняфізико-хімічних умов мінералоутворювального середовища використано комплекс термобарогеохімічних методів. Температуру флюїду визначали методом гомогенізації, агрегатний стан – методом фазометрії, склад та концентрацію – методом кріометрії. Метод ICP-MS застосовувався для визначення вмісту Sb, S, As, Fe, Mn, Sr, Ba та ін. у карбонатних мінералах.

Результати. Дослідження флюїдних включень свідчать про те, що кристалізація арагоніту відбувалась за участі слабомінералізованих низькотемпературних гідротермальних розчинів (90–130°С), збагачених Fe, Mn, Sr, Ba, S, As. Наявність численних твердих протогенетичних включень реальгару у кристалах арагоніту з радіально-променистих агрегатів вказує на одночасне формування цих мінералів. Імовірно, арагоніт сформувався з вуглекислих гідрокарбонатних або гідрокарбонатно-хлоридних розчинів на післярудному етапі формування прояву миш’яковистої мінералізації. Формування арагоніту в жилах у пісковиках крейдового віку пов’язане з рудною миш’яковистою мінералізацією Квасівського рудопрояву та циркуляцією вуглекислих миш’яковистих сильно мінералізованих мінеральних вод родовища Гірська Тиса.

Наукова новизна. Уперше описано й досліджено геохімічні особливості та умови утворення арагоніту із жил у крейдових відкладах Поркулецького та Дуклянського покривів у південно-східній частині Українських Карпат.

Практична значимість. Формування жил арагоніту у звязку з рудною мінералізацією дозволяє реконструювати умови низькотемпературного гідротермального мінералоутворення у крейдових відкладах Українських Карпат, імовірно, зумовленого активною магматичною діяльністю в Закарпатському прогині в пізньопліценовий-ранньочетвертинний час, та особливості формування унікального родовища миш’яковистих мінеральних вод „Гірська Тиса“.

Список літератури / References:

 

1. Мінерали Українських Карпат. Борати, арсенати, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і мінералоїди / [О.І. Матковський, П.МБі-лоніжка, Г.Ю. Бойко та ін.], за ред. О.І. Матковського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 344 с.ISBN 966-613-141-2.

Matkovskiy, O.I., Bilonizhka, P.M. and Boyko, H.Yu., (2003), Mineraly Ukrainskykh Karpat [Minerals of the Ukrainian Carpathians. Borates, Arsenates, Phosphates, Molybdates, Sulfates, Carbonates, Organic Minerals and Mineraloids], Lviv, Publishing Center of the Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, ISBN 966-613-141-2.

 

2. Літогенез і гіпогенне рудоутворенння в осадових товщах України / [В.ОШумлянський, К.ІДеревська, Т.ВДудар та ін.]. – К.: Знання України, 2003. – 272 с. – ISBN 966-7999-79-3

Shumlianskyi, V.O., Derevska, K.I., Dudar, T.V., Ivantyshyna, O.M., Subbotin, A.H., Bezuhla, M.V. and Aleksandrov, O.L., (2003), Litohenez i hipohenne rudoutvorennia v osadovykh tovshchakh Ukrainy [Lithogenesis and Hypogenic Ore Formation in Sedimentary Strata of the Ukraine], Kyiv, Znannia Ukrainy, Ukraine, ISBN 966-7999-79-3.

 

3. Мінералізувальні розчини та геохімія ртуті в породах північно-східного облямування Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма / ВШумлянський, КДеревська, ВЗагнітко [та ін. ] // Мінералогічний збірник. – 2009. – № 59. – Вип. 1. – С. 65–74.

Shumlianskyi, V., Derevska, K., Zahnitko, V., Ivantyshyna, O. and Aleksandrov, O., (2009), “Mineralized solutions and geochemistry of mercury in rocks of the Vygorlat-Hutyn volcanic ridge north-east bordering”, Mineralohicnyi zbirnyk, no. 59,
pp. 65–74.

 

4. Мінеральні води Закарпаття / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моісеєв, Н.П. Моісеєва, Г.В. Лесюк // Геологічний журнал. – 2012. – 2. С. 74–86.

Shestopalov, V.M., Moiseiev, A.Y., Moiseieva, N.P. and Lesiuk, H.V., (2012), Mineral water of the Transcarpathian”, Geological Journal, no. 2, pp. 74–86.

 

5. Попівняк І.В. Мінералого-генетичні особливості формування травертинів у Рахівському рудному районі (Закарпаття) / І.В.Попівняк, С.Я.Кріль, С.І. Ціхонь // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2007. – Вип. № 21. – С. 83–101.

Popivniak, I., Kril, S. and Tsikhon, S., (2007), “Mineralogical and genetical peculiarities of the travertine formation within Rakhiv ore region (Transcarpatihans)”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya heolohichna, no. 21, pp. 83–101.

6. Bosák P., Bella P., Cílek V., Ford D.C., Hercman H., Kadlec Ja., Osborne A. and Pruner P., (2002), “Ochtiná aragonite cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill fnd genesis”, Geologica Carpathica, no.53, pp. 399–410.

7. Chovan M., Hurai V., Sachan H.K. and Kantor J., (1995), “Origin of the fluids associated with granodiorite-hosted, Sb-As-Au-W mineralisation at Dúbrava (Nizke Tatry Mts, Western Carpathians)”, Mineral Deposita, no.30, pp.48–54.

8. Геологічна карта дочетвертинних утворень масштабу 1:200 000 аркушів M-34-XXXVI (Хуст) та
L
-34-VІ (Бая-Маре). / Мацьків Б., Пукач Б., Пастуханова С., Воробканич В. – Львів, 2006.

Matskiv, B., Pukach, B., Pastukhanova, S. and Vorobkanych, V., (2006), “Geological map of the Prequaternary formation, scale 1:200 000 sheets M-35-XXXI (Nadvirna) and L-35-I (Visheu-de-Sus)”, Lviv.

 

9. Chang, L.L.G., Howie R.A., Zussman J., (1998), “Rock-forming minerals, vol. 5B: Non–silicates (second edition)”, Geological Society Pblishing House, 384 p.

Goldstein R.H. and Reynolds T.J., (1994) “Systematic of fluid inclusions in diagenetic minerals: SEMP short course”, Society for Sedimentary Geology, 198 p.

Files:
2014_2_kril
Date 2014-07-11 Filesize 1.36 MB Download 772
 

Відвідувачі

4656714
Сьогодні
За місяць
Всього
2262
120179
4656714

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №2 2014 Геологія Фізико-хімічні умови формування арагоніту в жилах крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат