Геологічна будова покладів гематитових кварцитів Криворізького басейну

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.Я. Смірнов, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, аспірант кафедри геології і прикладної мінералогії, м.Кривий Ріг, Україна

Є.В. Євтєхов, кандидат геологічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, доцент кафедри геології і прикладної мінералогії, м.Кривий Ріг, Україна

В.Д. Євтєхов, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Криворізький національний університет“, професор кафедри геології і прикладної мінералогії, м.Кривий Ріг, Україна

Реферат:

Мета. Визначення закономірності локалізації та внутрішньої будови покладів гематитових кварцитів як перспективної залізорудної сировини Криворізького басейну.

Методика. Геологічне картування з використанням методів систематичної мінералогії, топомінералогії та петрохімії.

Результати. Уточнені існуючі уявлення щодо морфології покладів гематитових кварцитів на прикладі Валявкинського родовища. Показано, що поклади четвертого, п'ятого та шостого залізистих горизонтів саксаганської світи характеризуються аналогічною будовою у вертикальному розрізі. Виділені (у напрямку зверху вниз за розрізом) мінералогічні зони покладів гематитових кварцитів: гетит -мартитову , мартитову , магнетит-мартитову та мартит-магнетитову. Охарактеризований мінеральний склад гематитових кварцитів. Встановлені закономірності зміни вмісту рудогенних мінералів і їх різновидів (кварц, мартит, залізна слюдка, дисперсний гематит, магнетит, гетит, дисперсний гетит, лепідокрокіт, силікати, карбонати).

Наукова новизна. Уперше детально охарактеризована варіативність геологічної будови та мінерального складу покладів гематитових кварцитів.

Практична значимість. Відомості щодо особливості будови й складу, встановлення нижньої межі поширення, детальної характеристики перехідних зон від покладів гематитових кварцитів до тіл бідних магнетитових руд є базовими для розробки оптимальних технологій їх видобутку, усереднення перед поставкою на збагачувальну фабрику та збагачення.

Список літератури / References:

 

1. Смирнов А.Я. Минералогическое обоснование оптимальной технологии обогащения гематитовых кварцитов Валявкинского месторождения / А.Я. Смирнов, Е.В. Евтехов, В.Д. Евтехов // Геолого-минералогический вестник Криворожского национального университета. – 2011. – №1 (25). – С. 38–50.

 

Smirnov, A.Ya., Yevtekhov, Ye.V. and Yevtekhov, V.D. (2011), “Mineralogical grounding for optimal technology of concentrating hematite quartzites from Valiavkynske deposit”, Geology and Mineralogy Bulletin of Kryvyi Rih National University, no. 1(25), pp. 38–50.

 

2. Белевцев Я.Н. Геология Криворожских железорудных месторождений / Я.Н. Белевцев, Г.В. Тохтуев, А.И. Стрыгин – К.: Изд. АН УССР. – Т. 1 – 484 с.

 

Belevtsev, Ya.N., Tokhtuev, G.V. and Strygin, A.I. (1962), Geologiya Krivorozhskikh zhelezorudnykh mestorozhdeniy [Geology of Kryvyi Rih Iron Ore Deposits], Izdatelstvo AN USSR, Kyiv.

 

3. Беспояско Э.А. Минералогические и геохимические особенности выветренных железных руд верхней части разреза саксаганской свиты Ингулецкого месторождения / Э.А. Беспояско, О.Т. Мачадо, А.Я. Смирнова // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету. – 2001. – № 2. – С. 46–54.

 

Bespoyasko, Ye.A., Machado, O.T. and Smirnova, A.Ya. (2001), “Mineralogical and geochemical peculiarities of weathered iron ores of upper section part of Saksaganskaya suite, Inguletskoe deposit”, Geology and Mineralogy Bulletin of Kryvyi Rih National University, no. 2, pp. 46–54.

4. Формационный, фациальный состав и рудоносность белозерской серии докембрия Украинского щита в зеленокаменных структурах Среднего Приднепровья / М.В. Рузина, О.А. Терешкова, В.Н. Иванов, А.Я. Смирнов // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 5. – С. 17–23.

Ruzina, M.V., Tereshkova, O.A., Ivanov, V.N. and Smirnov, A.Ya. (2013), “Formational and facial composition and ore-bearing of Belozerskaya series of pre-cambrian of Ukranian shield in green-stone structures of Middle Pridneprovie”, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, no. 5, pp. 17–23

5.   Калініченко О.О. Деякі особливості міграції хімічних елементів в глибинних зонах окислення залізистих порід Криворізького басейну / О.О. Калініченко // Відомості Академії гірничих наук України. – 1997. – № 4. – С. 33–34.

Kalinichenko, O.O. (2011), “Some features of chemical elements migration in abyssal areas of ferruginous rocks oxidizing in Kryvyi Rih basin”, Journal of Mining sciences Aademy of Ukraine, no. 4, pp. 33–34.

6. Железисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР. Генезис железных руд / [Белевцев Я.Н., Кравченко В.М., Кулик Д.А. и др.] – К.: Наукова думка, 1993. – 215 с.

Belevtsev, Ya.N., Kravchenko, V.M. and Kulik, D.A. (1993), Zhelezisto-kremnistye formatsyi dokembriya evropeyskoy chasti SSSR. Genezis zheleznykh rud [Precambrian Ferruginous-Tlinty Formations of the European Part of the USSR. Iron Ore Genesis], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Files:
2014_2_smirnov
Date 2014-07-11 Filesize 1.15 MB Download 882

Відвідувачі

4658322
Сьогодні
За місяць
Всього
1576
121787
4658322

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2014 Зміст №2 2014 Геологія Геологічна будова покладів гематитових кварцитів Криворізького басейну