Оцінювання сезонності управлінських витрат у діяльності газодобувних підприємств

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Aвтори:

Н.Ю. Подольчак, доктор економічних наук, професор, Національний університет „Львівська політехніка“, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, м.Львів, Україна

Б.А. Чепіль, Національний університет „Львівська політехніка“, аспірант, м.Львів, Україна

Реферат:

Мета. Проаналізувати динаміку управлінських витрат газодобувних підприємств, оцінити, чи присутні сезонні коливання в управлінських витратах, встановити причини таких коливань, ідентифікувати, чи існує зв'язок між сезонними коливаннями видобування ресурсів та сезонними змінами в управлінських адміністративних витратах, а також чітко виявити напрями можливого зниження сезонних коливань в управлінських витратах.

Методика. За допомогою гармонійного аналізу досліджені різні групи управлінських витрат на наявність сезонних коливань. Розроблений метод ідентифікування сезонних коливань управлінських витрат у діяльності газодобувних підприємств.

Результати. У статті проаналізовано зміну рівня управлінських витрат на газодобувних підприємствах. Визначено, що управлінські витрати в цілому, а також окремі групи управлінських витрат піддаються сезонним коливанням. Сформовано систему заходів з метою запобігання сезонних коливань у різних групах витрат та зниження рівня негативних наслідків, зокрема для збалансування прибутків та витрат частину управлінських витрат слід перенести з одних періодів на інші, сформувати резерви для згладжування пікових навантажень. Здійснено перевірку на адекватність отриманих результатів.

Наукова новизна. Полягає врозробленні моделі сезонності управлінських витрат підприємства за допомогою гармонійного аналізування, що дасть змогу прогнозувати обсяги управлінських витрат на наступні планові періоди, виявлення сезонності в управлінських витратах газодобувних підприємств. Встановлено, що різним групам витрат притаманний різний рівень сезонності, зокрема витратам на оплату праці й соціальні нарахування притаманний високий рівень сезонності, а амортизаційні нарахування найменше піддаються сезонним змінам.

Практична значимість. Застосування моделей гармонійного аналізу для виявлення сезонності витрат дасть змогу спрогнозувати зміну управлінських витрат, що стабілізує роботу підприємства, дасть можливість економити його ресурси, а також рівномірно розподілити витрати в різні періоди діяльності підприємства.

 

Список літератури / References:

 

1. П(С)БО 16 „Витрати“, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318 //zakon1.rada.gov.ua.

 

Ukrainian Accounting Standard 16 “Costs”, approved by the Ministry of Finance of Ukraine on December 31, 1999, No.318, available at: zakon1.rada.gov.ua.

 

2. Ярмоленко В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат / В.П. Ярмоленко // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – № 11. – С. 20–24.

 

Yarmolenko, V.P. (2000), “About composition and the classification of manufacturing costs”, Bukhgalteria v silskomy hospodarstvi, no.11, pp. 20–24.

 

3. Партин Г.О. Управлінський облік / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303с.

 

Partyn, G.O. (2007), Upravlinskyi oblik [Management Accounting], Znannia, Kyiv, Ukraine

 

4. Артюшок К.А. Основні напрями еволюції адміністративних витрат у незалежній Україні / К.А. Артюшок // Психолого-педагогічні та економічні основи гуманізації навчально-виховного процесу у школі та ВНЗ: Збірник наукових праць Міжнародного університету РЕГІ ім. акад. С. Дем’янчука. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – Вип. 4., Ч. II.  – С.105–110.

 

Artiushok, K.A. (2003), “The main ways of the evolution of administrative costs in the independent Ukraine”, Psycho-educational and economic foundations of the humanization of the educational process at school and university: Collection of works of the International University “REGI” named after Academician Stepan Demianchuk, Issue 4, Part II, Volynski oberegy, Rivne, pp. 105–110.

 

5. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування / Єріна А.М.  – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

 

Yerina, A.M. (2001), Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical Modeling and Forecasting] KNEU, Kyiv, Ukraine.

Files:
2013_6_podolchak
Date 2014-07-21 Filesize 191.17 KB Download 476

Відвідувачі

4658330
Сьогодні
За місяць
Всього
1584
121795
4658330

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №6 2013 Економіка та управління Оцінювання сезонності управлінських витрат у діяльності газодобувних підприємств