Теоретичні та прикладні проблеми управління підприємством на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.Б. Олексів, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет „Львівська політехніка“, докторант, м. Львів, Україна

Реферат:

Мета. Розробка концепції узгодження інтересів стейкхолдерів для українських підприємств з метою формування системи управління останніми.

Методика. Дослідження проводилося на основі застосування методів порівняння, аналізування та синтезування. Крім того, для формування концепції узгодження інтересів стейкхолдерів використовувався метод узагальнення.

Результати. У роботі проаналізовано найбільш поширені теорії, що можуть використовуватись для формування системи управління підприємством. Зокрема, проаналізовано можливості використання агентської теорії, теорії трансакційних витрат та теорії стейкхолдерів для формування системи управління підприємством. На основі аналізування переваг та недоліків цих теорій у роботі встановлено, що на сьогодні застосування агентської теорії та теорії трансакційних витрат не є ефективним, оскільки останні не забезпечують участі широкого кола стейкхолдерів у прийнятті управлінських рішень на підприємстві. Відповідно, базуючись на вивченні літературних джерел, у роботі запропоновані теоретичні засади до управління українськими підприємствами на принципах узгодження інтересів стейкхолдерів.

Наукова новизна. Основним результатом роботи є об’єднання теоретичних засад управління підприємством на принципах узгодження інтересів стейкхолдерів у концепцію. Розроблена концепція формує теоретичну базу для відбору результативних стейкхолдерів, аналізування їх інтересів, застосування методів, спрямованих на узгодження інтересів стейкхолдерів та прийняття управлінських рішень з урахуванням ідентифікованих інтересів. Застосування такої концепції при управлінні підприємством буде сприяти зниженню трансакційних витрат організації, кращому доступу до ресурсів контрагентів та підвищенню соціальної відповідальності підприємств.

Практична значимість. Результати, отримані в дослідженні, можуть використовуватись для формування системи управління організацією, базованою на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів українських підприємств.

 

Список літератури / References:

1. Ghoshal, S. (2005), “Bad management theories are destroying good management practices”, Academy of Management Learning & Education, no.1. pp. 75–91.

2. Keay, A. (2010), Stakeholder Theory in Corporate Law: Has it Got What It Takes?, University of Leeds, Leeds.

3. Саприкіна М. Діалог зі стейкхолдерами: міжнародні та українські реалії сьогодення / Саприкіна М. – К.: Центр „Розвиток КСВ“, 2010. – 20с.

Saprykina, M. (2010), “Dialogue with stakeholders: international and Ukrainian reality”, Centre for CSR, Kyiv, Ukraine.

4. Олексів І.Б. Сутність груп інтересів та механізми їхнього впливу на діяльність машинобудівного підприємства / І.Б. Олексів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – №20.7. – С.188–192.

Oleksiv, I.B.(2010), “The sense of interest groups and mechanisms of their influence on the activity of machine building enterprise”, Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no.20.7, pp.188–192.

5. Кузьмін О.Є. Формування системи оцінювання діяльності підприємства із урахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу / О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2(116). – С.77–88.

Kuzmin,О.Ye. andOleksiv, I.B.(2011), “Forming company performance measurement system considering stakeholder interests”,Aktualni problemy ekonomoky,no.2(116), pp.77–88.

6. Олексів І.Б. Аналізування методів збалансування інтересів груп економіко-управлінського впливу підприємства при виході на зовнішній ринок / І.Б. Олексів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. Серія „Економічні науки“. – 2011. – №1 Ч.2. – С.132–136.

Oleksiv, I.B.(2011), “Analysis of methods for enterprise stakeholder interest agreement while entering external market”, Scientific Bulletin of S. Gzhytskyy Lviv national university of veterinarian medicine and biotechnology, no.1 part2,pp.132–136.

Files:
2013_2_oleksiv
Date 2014-05-06 Filesize 298.81 KB Download 1157

Відвідувачі

4656696
Сьогодні
За місяць
Всього
2244
120161
4656696

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2013 Зміст №2 2013 Економіка та управління Теоретичні та прикладні проблеми управління підприємством на засадах узгодження інтересів стейкхолдерів