До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

 Автори:

А.М. Мельников, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», доцент кафедри економіки підприємства, м. Дніпропетровськ, Україна

О.В. Павленко, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», аспірантка кафедри економіки підприємства, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка класифікаційної структури специфічних факторів внутрішнього середовища вугільних підприємств на етапі стратегічного планування їх розвитку.

Методи. Основною методикою дослідження є системно-логічний аналіз впливу природно-галузевих факторів внутрішнього середовища вугільного підприємства на процес стратегічного планування його розвитку.

Результати. Обґрунтована необхідність урахування галузевої специфіки функціонування підприємства в процесі стратегічного планування його розвитку та врахування специфічних умов функціонування вугільних підприємств; удосконалено понятійний апарат факторного аналізу внутрішнього середовища вугільного підприємства; проведена систематизація та вперше розроблена класифікація факторів впливу внутрішнього середовища вугільного підприємства на процес стратегічного планування його розвитку.

Наукова новизна. Полягає в доказі необхідності розвитку та поглиблення адаптації інструментів та методик стратегічного планування розвитку вугільних підприємств у відповідності до їх специфічних характеристик, розробці класифікації специфічних факторів впливу внутрішнього середовища вугільних підприємств на процес стратегічного планування їх розвитку.

Практична значимість. Виявляється в можливості використання даних результатів дослідження при складанні планів перспективного розвитку вугледобувних підприємств та формулюванні їх стратегії розвитку.

 

Список літератури / References: 
 
1. Про затвердження програми „Українське вугілля“: Постанова КМУ від 19 вересня 2001 р. № 1205 // Енергоінформ. – 2001. – 11–17 жовт. (№41).– С. 5–6.
“On the approval of the program “Ukrainian Coal”: Decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 2001, no.1205”, Enerhoinform, (no.41), Oct 11–17, 2001, pp. 5–6.
 
2. Програма соціально-економічного розвитку Донецької області на 1998–2000 роки. – Донецьк: Донецька облдержадміністрація, 1998. – 804 с.
“The program of socio-economic development of the Donetsk region for 1998–2000”, Donetsk Regional State Administration, Donetsk, 1998, 804 p.
 
3. Салли В.И. Экономические проблемы поддержания мощности малоэффективных угольных шахт Украины. Монография. / В.И. Салли, Б.Л. Райхель, В.Я. Швец – Днепропетровск: Издательство НГУ, 2002. – 228 с.
Sally, V.I., Reichel, B.L. and Shvets, V.Ya. (2002), Ekonomicheskiye problemy podderzhaniya moshchnosti maloeffektivnykh ugolinykh shakht Ukrainy [Economic Problems of Capacity Maintaining of Inefficient Coal Mines in Ukraine], monograph, Publishing house NМU, Kiev, Ukraine.
 
4. Киткін В.П. Стратегічне планування на вугледобувних підприємствах. / Киткін В.П., Бєлозерцев О.В., Фесенко І.А. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – Випуск 87. – С. 51–60. 
Kytkin, V.P., Bielozertsev A.V., Fesenko, I.A., (2004), “Strategic planning for mining companies”, Proceedings of the Donetsk National Technical University. Series: Economic, Issue 87, pp. 51–60.
 
5. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности: учебник для ВУЗов. / Я.В Моссаковский. – М.: МГГУ, 2004. – 525 с.
Mossakovskii Ya.V. (2004), Ekonomika gornoy promyshlennosti [Economy of Mining Industry], textbook for colleges and universities, MGGU, Moscow Russia.
 
6. Рассуждай Л.Н. Принципы разработки системы стратегического планирования развития угольной промышленности Украины. / Рассуждай Л.Н. // Уголь Украины. – 2007. – №4. – С. 33–45. 
Rassuzhday L.N. (2007), “Principles of the strategic planning of the development of coal industry of Ukraine”, Ugol Ukrainy. No. 4. pp. 33–45.
 
7. Мельников А.М. Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки. / Мельников А.М., Собко Н.Б. // Методологічні основи визначення конкурентного статусу гірничого підприємства: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (25 листопада 2011). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011 – С. 268–270
Melnikov, A.M. and Sobko, N.B. (2011), “Theoretical and applied aspects of formation and development of a competitive economy”, Methodological foundations of determining of mining enterprise competitiveness: Proc.of the Interuniversity Scientific Conference, Publishing Center CTU, Krivoy Rog, Ukraine, pp. 268–270.
 
8. ОЕСР / МЕА. Україна: огляд енергетичної політики [Електронний ресурс]. – Франція, IEA Publications, 2006. – 380 с. – Режим доступу: www.iea.org/Textbase /nppdf/stud/06/Ukraine2006-UKR.pdf 
OECD / IEA. (2006), “Ukraine: Energy Policy Review”, available at: www.iea.org/Textbase/nppdf/stud/ 06/Ukraine2006-UKR.pdf, access date: May 20, 2012
 
9. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України: офіційний веб-сайт. Енергетична стратегія України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу на 20.05.2012: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/ control/uk/doccatalog/list-currDir=50358 
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine: official website. (2012), “Energy Strategy of Ukraine”, available at: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/ doccatalog/list-currDir=50358, access date: May 20, 2012
 
Files:
2012_6_melnykov
Date 2013-12-24 Filesize 418.45 KB Download 633

Відвідувачі

3869892
Сьогодні
За місяць
Всього
56
81993
3869892

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2012 Зміст №6 2012 Економіка та управління До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку