Про поздовжні коливання канатів вантажотранспортуючих установок з рухомим дискретним та розподіленим інерційним навантаженням

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Н.В. Каряченко, кандидат технічних наук, доцент, Національна металургійна академія України (НМетАУ), доцент кафедри теоретичної механіки, м. Дніпропетровськ, Україна

Г.П. Іванова, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“ (Державний ВНЗ „НГУ“), доцент кафедри будівництва та геомеханіки, м. Дніпропетровськ, Україна

Розглянута задача про рух канатів вантажотранспортуючих установок з рухомим розподіленим і дискретним інерційним навантаженням із урахуванням розсіювання енергії в канатах і швидкості зміни довжини. Побудовано асимптотичним методом у модифікованій формі Боголюбова-Митропольського розв’язок інтегро-диференціальних рівнянь типу Фредгольма II роду зі змінними у часі ядрами і границями інтегрування.

Список літератури:

1. Блохин С.Е. К вопросу о продольных колебаниях канатов грузотранспортирующих установок с подвижной дискретной и распределенной инерционной нагрузкой / Блохин С.Е., Каряченко Н.В. // Науковий вісник НГАУ. Науково-технічний журнал. – 2001. – №6. – С. 63–67. – Библиогр.: С. 67.

2. Горошко О.А. Введение в механику одномерных деформируемых тел переменной длины / Горошко О.А., Савин Г.Н. – К.: Наук. думка, 1971. – 224 с.– Библиогр.: С. 218–224.

3. Савин Г.Н. Динамика нити переменной длины (применительно к шахтным подъемам)/ Савин Г.Н., Горошко О.А. – К.: Наук. думка, 1962. – 332 с. – Библиогр.: С. 318–332.

Files:
2011_01 Kariach
Date 2012-11-27 Filesize 293.85 KB Download 889

Tags: поздовжні коливаннярухоме інерційне навантаженняінтегро-диференціальні рівняннязосереджений вантажрозсіювання енергії

Попередні статті з поточного розділу: