Ідентифікація результатів експериментальних досліджень продуктивності внутрішньовалкового млина вібраційного типу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

В.П. Надутий, доктор технічних наук, професор, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, завідувач відділу механіки машин та процесів переробки мінеральної сировини, м. Дніпропетровськ, Україна

В.В. Сухарєв, аспірант, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, молодший науковий співробітник, Дніпропетровськ, Україна

П.В. Левченко, аспірант, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, інженер 2 категорії, Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

На підставі експериментальних досліджень і їх ідентифікації установлена узагальнена математична модель у вигляді нелінійної регресійної залежності продуктивності внутрішньовалкового млина вібраційного типу від частоти обертання вала віброзбудника й від величини розміру розвантажувального отвору млина. Дана модель дозволяє обирати раціональні параметри млина й прогнозувати результати його роботи при вібраційному режимі.

Список літератури:

1. Ржевский В.В. Основы физики горных пород / В.В. Ржевский, Г.Я. Новик – М.: Недра, 1978.– 368 с.

2. Патент №42114 UA МКИ7 B02C2/00, B02C15/00 Внутрішньовалковий конусний млин / Надутий В.П., Сухарєв В.В. / ІГТМ Заявл. 05.01.2009, опубл. 25.06.2009. в Б.И. №12.

3. Патент №48990 UA МКИ7 B02C2/00, B02C15/00 Внутрішньовалковий конусний млин вібраційного типу / Надутий В.П., Сухарєв В.В., Кіжло Л.А. // ІГТМ Заявл. 05.11.2009, опубл. 12.04.2010. в Б.И. №7.

4. Надутый В.П. Определение зависимости производительности внутривалковой конусной мельницы от крупности исходной горной массы и размера разгрузочного отверстия / В.П. Надутый, А.М. Эрперт, В.В. Сухарев // Науковий вісник НГУ.– 2008. – №11. – С. 61–63.

Files:
2011_02_nadsuh
Date 2012-11-27 Filesize 342.58 KB Download 749

Tags: внутрішньовалковий млинпродуктивністьвібраціярежимні параметриідентифікація

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: