Методологічний підхід до проведення оцінки якості корпоративного управління за галузями промисловості в Україні

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.В. Нусінова, кандидат економічних наук, доцент, Криворізький технічний університет, доцент кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, м. Кривий Ріг, Україна

І.О. Лебідь, ВСП «Інститут безперервної фахової освіти» Державний вищий навчальний заклад Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури , асистент кафедри фінансів, обліку та аудиту, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Представлено авторський підхід до оцінювання рейтингу корпоративного управління підприємствами гірничодобувної, хімічної промисловості, чорної та кольорової металургії, який полягає в удосконаленні методики оцінювання корпоративного управління Brunswick UBS з урахуванням національних особливостей. Визначено рейтинг корпоративного управління підприємствами зазначених галузей та проведено аналіз за категоріями рейтингу, що розширює можливості проведення порівняльної оцінки за якістю корпоративного управління широкого кола підприємств.

Список літератури:

1. Закон України „Про акціонерні товариства“ від 18.09.2008 р. №514-VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=514-7&p=1300636545231900>.

2. Принципи корпоративного управління в Україні, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/ l_doc.2.nsf/link1/KL080153.html>.

3. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1591 „Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0097-07>.

4. Анализ корпоративного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.corpgov. ru/projects/rating/BUBSW-Rus.pdf

Files:
2011_02_nusin
Date 2012-11-27 Filesize 463.36 KB Download 828

Tags: корпоративне управліннярейтингінвестиційна привабливістьгалузі Українипрозорістьпорівняння

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: