Комплексна методика розрахунку динаміки глибоководних насосних гідропідйомів, що перекачують двохфазні суміші

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Є.О. Кириченко, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри гірничої механіки, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Г. Шворак, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри гірничої механіки, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Є. Кириченко, кандидат технічних наук, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри автоматизації і комп’ютерних систем, м. Дніпропетровськ, Україна

А.В. Романюков, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, молодший науковий співробітник кафедри гірничих машин та інжинірингу, м. Дніпропетровськ, Україна

А.А. Татуревич, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, молодший науковий співробітник кафедри гірничої механіки, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Уперше розроблено комплексну методику розрахунку динаміки двофазних потоків, що дозволяє досліджувати весь спектр нестаціонарних та перехідних процесів у глибоководних насосних установках та забезпечує точність, необхідну для даного класу задач. На базі розробленої методики складено програмний комплекс HydroWorks 2p, що дозволяє визначати параметри нестаціонарних та перехідних режимів у глибоководних насосних установках. З використанням даного комплексу встановлено, що коливання тисків ти спричинені ними динамічні напруження часто досягають критичних значень, що може бути небезпечним у плані працездатності установки та порушення її цілісності.

Список літератури / References

1. Д.А. Гидравлический анализ неустановившегося течения в трубопроводах / Фокс Д.А. – М.: Энергоиздат, 1981. – 248 с.

Foks D.A. Hydraulic analysis of un-steady flow in conduits / Foks D.A. – M.: Energoizdat, 1981. – 248 p.

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред / Нигматулин Р.И. – М.: Наука, 1987, ч. 1. – 464 с.

Nigmatulin R.I. Dynamics of polyphase medium / Nigmatulin R.I. – M.: Nauka, 1987, part. 1. – 464 p.

3. Картвелишвили Н.А. Динамика напорных трубопроводов / Картвелишвили Н.А. – М.: Энергия, 1979. – 224 с.

Kartvelishvili N.A. Pressure conduit dynamics / Kartvelishvili N.A. – M.: Energiya, 1979. – 224 p.

4. Махарадзе Л.И. Нестационарные процессы в напорных гидротранспортных системах и защита от гидравлических ударов / Махарадзе Л.И., Кирмелашвили Г.И. – Тбилиси: Мецниереба, 1986. – 152 с.

Makharadze L.I. Non-stationary processes in pressure hydrotransportation system and hydraulic shock protection / Makharadze L.I., Kirmelashvili G.I. – Tbilisi: Metsniereba, 1986. – 152 p.

5. Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения / Уоллис Г. – М.: Мир, 1972. – 440 с.

Wollis G. Univariate two-phase flows / Wollis G. – M.: Mir, 1972. – 440 p.

6. Кириченко В.Е. Исследование параметров гидроудара при переходных режимах в глубоководных гидроподъемах / Кириченко В.Е., Романюков А.В., Татуревич А.А. // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2009. – №1. – С. 37–45.

Kirichenko V.Ye. Hydraulic shock parameters study during transitional mode in deep-water hydraulic hoist / Kirichenko V.Ye., Rpmanyukov A.V., Taturevich A.A. // Naukovyi visnyk NGU. – Dnipropetrovsk: NGU. – 2009. – No.1. – P. 37–45.

7. Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах / Чарный И.А. – М.: Недра, 1975. – 296 с.

Charny I.A. Un-steady flow of real liquid in pipes / Charny I.A. – M.: Nedra, 1975. – 296 p.

8. Кириченко Є.О. Наукове обґрунтування параметрів трубних систем для гідропідйому корисних копалин: Автореф. дис. … доктора техн. наук / Кириченко Євген Олексійович; Національна гірнича академія України. – Д., 2001.

Kyrychenko Ye.O. Scientific substantiation of pipe system parameters for hydraulic hoisting of minerals: Abstract of the thesis … Dr Sci. (Tech.) / Kyrychenko Yevgen Oleksiovych; Natsionalna hirnycha akademiia Ukrainy. – D., 2001.

9. Вуд А. Звуковые волны и их применение / Вуд А. – М.–Л.: Гостехтеоретиздат, 1934. – 284 с.

Wood A. Sound waves and their application / Wood A. – M.–L.: Gostekhizdat, 1934. – 284 p.

10. Разработка многофункциональной динамической модели многофазной среды применительно к эрлифтному гидроподъему / [О.Г. Гоман, Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко и др.] // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2008. – №8. – С. 89 – 93.

Design of multifunctional dynamic model of polyphase medium concerning airlift hydraulic hoisting / [O.G. Goman, Ye.A. Kirichenko, V.Ye. Kirichenko, A.V. Romanyukov] // Naukovyi visnyk NGU. – Dnipropetrovsk: NGU. – 2008. – No.8. – P. 89–93.

11. К вопросу разработки численного метода для расчета динамики многофазных потоков / Е.А. Кириченко, В.Г. Шворак, В.Е. Кириченко, А.В. Романюков, А.А. Татуревич // Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ. – 2011. – №2. – С. 141 – 148.

On the issue of numerical method designing for calculation of multiphase flow dynamics / Ye.A. Kirichenko, A.V. Romaniukov, V.G. Shvorak, A.V. Romanyukov, A.A. Taturevich // Naukovyi visnyk NGU. – Dnipropetrovsk: NGU. – 2011. – No.2. – P. 141–148.

12. Определение скорости распространения волн давления в элементах глубоководного эрлифтного гидроподъема / [О.Г. Гоман, Е.А. Кириченко, В.Е. Кириченко и др.] // Науковий вісник НГУ. – Дні-пропетровськ: НГУ. – 2008. – №9. – С. 77 – 81.

Estimation of pressure-wave travel speed in components of deep-water airlift hydraulic hoist / [O.G. Goman, Ye.A. Kirichenko, V.Ye. Kirichenko et al.] // Nakovyi visnyk NGU. – Dnipropetrovsk: NGU. – 2008. – №9. – P. 77–81

13. Кириченко В.Е. Обоснование параметров глубоководных эрлифтов с учетом переходных процессов: Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кириченко Владимир Евгеньевич; Національна гірнича академія України. – Д., 2009.

Kirichenko V.Ye. substantiation of deep-water airlift parameters taking into account of transient processes: Abstract of a thesis …Dr Sci. (Tech.) / Kirichenko Vladimir Yevgenyevich. Natsionalna hirnycha akademia Ukrainy. – D., 2009.

Files:
2011_03_kirich
Date 2012-11-27 Filesize 589.17 KB Download 959

Відвідувачі

4658309
Сьогодні
За місяць
Всього
1563
121774
4658309

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2011 Зміст №3 2011 Розробка родовищ корисних копалин Комплексна методика розрахунку динаміки глибоководних насосних гідропідйомів, що перекачують двохфазні суміші