Взаємозв’язок між складчастою і розривною порушеністю вугільних пластів (на прикладі поля шахти „Краснодарська-Південна“)

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.Ф. Приходченко, доктор геологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», завідуючий кафедрою геології та розвідки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ, Україна

С.І. Шабельніков, Донбаський державний технічний університет, асистент кафедри маркшейдерії геодезії та геології, м. Алчевськ, Україна

Д.В. Толубець, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

На прикладі шахти „Краснодарська-Південна“, розташованої на території Краснодонського вугленосного району, показана закономірна мінливість кількості малоамплітудних диз’юнктивних розривів вугільного пласта залежно від ширини і амплітуди плікативних порушень вугленосної товщі. За даними підземних гірничих виробок встановлено, що зміна кількості диз’юнктивних порушень, сформованих у процесі утворення складчастих структур, підпорядковується поліноміальній залежності.

Список літератури / References

1. Приходченко В.Ф. Тектонический контроль суфляров метана / В.Ф. Приходченко, С.Ю. Приходченко. – Дніпропетровськ: НГА України, 2001. – 204 с.

Prikhodchenko V.F. Tectonic control of methane pipers / V.F. Prikhodchenko, S.Yu. Prikhodchenko – Dnipropetrovsk: NGA Ukrainy, 2001. – 204 p.

2. Пімоненко Л.І. Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора геол.наук: спец. 04.00.16 „Геологія твердих горючих копалин“ / Пімоненко Людмила Іванівна. – Дніпропетровськ, 2005.

Pimonenko L.I. Tectonic fundamentals of forecast geological conditions of Donbas coal deposits: Abstract of the thesis on receiving of Dr. Sci. (Geol.) degree: speciality. 04.00.16 “Geology of Solid Fuels” / Pimonenko Liudmyla Ivanivna. – Dnipropetrovsk, 2005.

3. Эз В.В. К вопросу о связи трещиноватости в каменных углях Донбасса со складчатой структурой / Эз. В.В. – М.: Наука. 1962. С. 250–264.

Ez V.V. On the issue of connection of Donbass coal fracturing with plicate structure / Ez. V.V. – M.: Nauka. 1962. P. 250–264.

4. Павлов И.О. „Экзокливаж“ в угольных пластах западного замыкания Главной антиклинали Донбасса (особенности и механизм образования) / И.О. Павлов, В.А. Корчемагин; Научное издание: Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле : к 40-летию создания М.В. Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН : тезисы докладов Всероссийской конференции, 13–17 октября 2008 г., Ин-т физики Земли РАН, г. Москва / Рос. акад. наук, Отд-ние наук о Земле, Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; [отв. ред. : А. О. Глико, Ю. Г. Леонов], Т. 1. – М., 2008. – 345 с. – Библиогр. в конце работ.

Pavlov I.O. „Exocleat“ in coal seams of west fault of Main anticline of Donbass (characteristics and mechanism of formation) / I.O. Pavlov, V.A. Korchemagin; Scientific edition: Tectonophysics and actual problems of Earth sciences: to the 40th anniversary of the foundation of Tectonophysics laboratory by М.V. Gzovskiy at Institute of Physics of the Earth under Russian Academy of Science: lecture thesises of All-Russian conference, 13–17 october 2008, Institute of Physics of the Earth under Russian Academy of Science, Moskow / Russian Academy of Science, Earth Sciences Department, O.Yu. Shmidt Institute of Physics of the Earth ; [edited by: А.О. Gliko, Yu.G. Leonov], Vol.1. – М., 2008. – 345 p. – Bibliography at the end of the edition.

Files:
2011_04_prikh
Date 2012-11-27 Filesize 602.17 KB Download 2042

Відвідувачі

6310663
Сьогодні
За місяць
Всього
679
45855
6310663

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2011 Зміст №4 2011 Геологія Взаємозв’язок між складчастою і розривною порушеністю вугільних пластів (на прикладі поля шахти „Краснодарська-Південна“)