Методи оцінки екологічної небезпеки викидів пилу при масових вибухах у залізорудних кар’єрах

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

В.Є. Колесник, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», професор кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Ю.В. Бучавий, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

А.А. Юрченко, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Виконано порівняльний аналіз відомих методик оцінки викидів пилу при проведенні підривних робіт на гірських підприємствах. Проаналізовано математичні моделі, що можуть бути використані для розрахунку приземної концентрації пилу після залпових викидів. Запропоновано способи оцінки ефективності заходів щодо зниження викидів пилу після масових вибухів у кар’єрах і рівнів екологічної небезпеки цих викидів за пиловим фактором.

Список літератури / References

1. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86 / Госкомгидромет.– Офиц. изд. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.– 94 с.: ил. табл.– (Нормативный документ Госкомгидромета).

Method of calculation of hazard substances concentration in air from enterprises emission: OND-86 / Goskomgidromet.– Official. issue. – L.: Gidrometeoizdat, 1987.– 94 p.– (normative document Goskomgidrometa).

2. Зберовский А.В. Охрана атмосферы в экосистеме «карьер – окружающая среда – человек» / Зберовский А.В. – Д.:РИО АП ДКТ, 1997.– 136 с.

Zberovskiy A.V. Atmosphere protection in ecosystem ‘opencast mine – environment– human being’ / Zberovskiy A.V. – D.:RIO AP DKT, 1997.– 136 p.

3. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов / Минстройматериалов СССР (Утверджено 16 мая 1985 г.), НПО «Союзстромэкология».– Новороссийск, 1989.– 18 с.–(Нормативній документ Минстройматериалов СССР).

Operating instructions on emission calculation from non-organized sources of building industry / Minstroymaterialov USSR (approved on May 16, 1985), NPO «Soyuzstromehkologiya».– Novorossiysk, 1989.– 18 p.– (normative document Minstroymaterialov USSR).

4. Отраслевые методические указания по определению количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при взрывных работах в угольных разрезах / Минуглепром СССР ВНИИОСуголь.– Пермь, 1984.– 13 с.: ил. табл.– (Нормативній документ Минуглепром СССР)

Branch-wise operating instructions on calculation of hazard substances discharged in atmosphere from explosive operations at coal open-cast / Minugleprom USSR VNIIOSugol.– Perm, 1984.– 13 p.: illustrated. tables.– (normative document Minugleprom USSR)

5. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов / Новороссийск: ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2000.– 28 с. (Нормативный документ НПО «Стромэкология»).

Operating instructions on emission calculation from non-organized sources of building industry / Novorossiysk: ZAO «NIPIOTSTROM», 2000.– 28 p. (normative document NPO «Stromehkologiya»).

6. Уорк К. Загрязнение воздуха. Источники и контроль / Уорк К., Уорнер С. – М.: Мир, 1980. – 539 с.

Uork K. Air pollution. Sources and control / Uork K., Uorner S. – M.: Mir, 1980. – 539 p.

7. Беляев Н.Н. Методы экспресс расчета уровня загрязнения атмосферы / Беляев Н.Н., Коренюк Е.Д., Хрущ В.К. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002. – 192 с.

Belyaev N.N. Express method of atmosphere pollution rate estimation / Belyaev N.N., Korenyuk E.D., Khrushch V.K. – Dnepropetrovsk: Nauka i obrazovanie, 2002. – 192 p.

8. Рудаков Д.В. Математичні моделі в охороні навколишнього середовища: [Навчальний посібник] / Рудаков Д.В. – Д.: Вид-во Дніпропетровського університету, 2004. – 160 с.

Rudakov D.V. Mathematical models in environmental protection: [Tutorial] / Rudakov D.V. – D.: Vyd-vo Dnіpropetrovskoho unіversytetu, 2004. – 160 p.

9. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: [Методичні рекомендації] / МОЗ України (Затверджено за наказом МОЗ України від 13.04.2007р. №184).– Офіц. вид.– 2007. – 28 с.– (Нормативний документ МОЗ України).

Human health risk from air pollution assessment: [Operating instructions] / MOZ of Ukraine (approved by MOZ of Ukraine on April 13, 2007 No.184).– Official issue.– 2007. – 28 p.– (normative document MOZ of Ukraine).

10. Матеріали з впровадження нового механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря / [За ред. С. С. Куруленка] – К.: ДЕІ Мінприроди України, 2007.– 216 с.

Materials on introduction of new control mechanism over hazard substances emission in air / [edited by. S.S. Kurulenka] – K.: DEІ Mіnpryrody Ukrainy, 2007.– 216 p.

Files:
2011_05_kolesn
Date 2012-11-27 Filesize 489.72 KB Download 1015

Відвідувачі

4870000
Сьогодні
За місяць
Всього
2486
70100
4870000

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2011 Зміст №5 2011 Екологічна безпека, охорона праці Методи оцінки екологічної небезпеки викидів пилу при масових вибухах у залізорудних кар’єрах