Особливості правового захисту права власності в Україні та країнах Європейського Союзу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

В. В. Заросило, кандидат юридичних наук, orcid.org/0000-0003-2452-264X, Київський державний коледж туризму та готельного господарства, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ю. Г. Коросташивець, кандидат юридичних наук, orcid.org/0000-0002-9861-091X, Київський державний коледж туризму та готельного господарства, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Л. О. Максимова, кандидат юридичних наук, доцент, orcid.org/0000-0001-7660-6779, Київський університет туризму, економіки та права, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

С. В. Нечипорук, кандидат юридичних наук, orcid.org/0000-0002-1972-2877, Національна школа суддів України, м. Київ, Україна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета. Розробити стратегію розвитку інституту права власності, що виступить важливою складовою частиною національної стратегії безпеки. Розглянути законотворчі способи підвищення інвестиційної привабливості та економічного потенціалу українських підприємств, рівень соціальної захищеності населення. На основі досвіду захисту прав власності в державах Європейського Союзу довести, що основу правового захисту права власності повинна складати економічна доцільність, а не політична кон’юнктура виконавчої й законодавчої влади.

Методика. Автори використовували метод порівняльно-правового аналізу, що дозволив порівняти особливості правового захисту права власності в Україні та державах Європейського Союзу й прийти до певних висновків. Історико-правовий метод дозволив авторам встановити закономірності й тенденції розвитку захисту права власності в цілому і в окремих елементах. Логіко-юридичний метод наукового пізнання дозволив авторам сформулювати висновки, необхідні для закріплення соціальної значущості інституту права власності в Україні.

Результати. Автори виявили три причини нестабільності інституту права власності в Україні:

1. Інститут права власності сформувався й розвивається виключно в межах юридичної науки, тоді як у державах Європейського Союзу права власності розглядаються, перш за все, через призму економічних теорій.

2. Відносно коротка історія розвитку правового захисту права власності та вплив посткомуністичної ідеології.

3. Відсутність в освітніх програмах середніх і вищих навчальних закладів традицій формування шанобливого ставлення до приватної власності та права захисту власності.

Встановлені причини не тільки не сприяють розвитку інституту права власності й можливостей її правового захисту, але й підривають основи економічної та національної безпеки України.

Наукова новизна. Автори встановили, що правовий захист права власності є важливою характеристикою економічної безпеки України. Автори запропонували стратегію розвитку інституту права власності, що має важливий вплив на стратегію безпеки України. Стратегія розвитку інституту права власності включає наступні основні положення: законотворчість, що забезпечує правовий захист права власності в Україні, має базуватися на економічних і соціальних теорій; основи правового захисту права власності необхідно включити до освітніх програм середніх навчальних закладів, щоб учні знали конституційні норми, які захищають їх від майнової й моральної шкоди; необхідно, щоб у моделях освітнього ландшафту інститут права власності розглядався як одна з основ економічної й, відповідно, національної стратегії безпеки України; українська національна ідея повинна включати в себе не тільки національно-культурну складову, але й економічну. У сучасних реаліях економічна міць держави є визначальною характеристикою його геополітичних амбіцій.

Практична значимість. Отримані у ході дослідження результати можуть використовуватися: а) у науково-дослідній сфері, з проблем захисту права власності; б) у сфері правотворчості, для удосконалення законодавчих і підзаконних актів, що регулюють права власності в Україні; в) у судовій практиці, для однакового застосування положень цивільного права при розгляді судами загальної юрисдикції та господарськими судами спорів, пов’язаних із правовим захистом права власності.

References.

1. Bazaluk, O., 2016. Corruption in Ukraine: Rulers’ Mentality and the Destiny of the Nation, Geophilosophy of Ukraine. Cambridge Scholars Publishing.

2. Rahmani, Z. and Tytarenko, V., 2018. Corruption in Afghanistan: an Experience for Ukraine. Ukrainian Policymaker, 2, pp. 27‒32. DOI: 10.29202/up/2/4.

3. Hnativ, О., 2013. Protection of Owners’ Rights under the Civil Law of Ukraine in Conditions of Wrongful Legal Acts that Violate Property Rights. Gentes et Nationes [online], 8, pp. 75‒84. Available at: <http://gentes.wsa.bielsko.pl/> [Accessed 11 December 2017].

4. Haritonov, E. O. and Haritonova, O. I., 2015. Understanding the concept and content of private law as a subject of discussion. Scientific works of the National University “Odessa Law Academy”, 15, pp. 58‒65.

5. Dzera, O. V., Kuznetsova, N. S. and Lyts, V. V., eds., 2013.The Science and Practical Commentary of the Civil Code of Ukraine, Volume 2. Kyiv: Yurinkom Inter.

6. Posner, R., 2014. Economic Analysis of Law. 9th ed. Wolters Kluwer Law & Business.

7. Fatkhutdinova, I., 2015. The Influence of the Ideological Apparatus of Coercion on the Ukrainian Women’s Role in the Family and Marital Relations during the Social and Political Upheavals. Future Human Image, 2(5), pp. 101‒124.

8. Сheremisin, О. and Herasymenko, М., 2018. The Dialectics of the Authority and Morality on the South of Ukraine at the End of 18th, the Early 20th Centuries. Ukrainian Policymaker, 2, pp. 4‒11. DOI: 10.29202/up/2/1.

9. Fatkhutdinov, V. and Bazaluk, O., 2018. The Importance of the Brain Neuro-Programming Technologies in National and Regional Security Strategies. Philosophy and Cosmology, 20, pp. 74‒82. DOI: 10.29202/phil-cosm/20/6.

10. Ušiak, J. and Lasicová, J., 2016. Identities of central European states in terms of formation of security environment. Annual of Language and Politics and Politics of Identity, 10(1), pp. 45‒59.

11. Bazaluk, O., 2017. Plato’s and Isocrates’ Traditions in the Development of Educational Theories in the History of Culture. Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, 40(2), pp. 5‒18.

12. Bazaluk, O., 2018. The Feature Transformations of the Basic Meanings of Greek Paideia in the Educational Theories in the Middle Ages. Schole, 12.1, pp. 243‒258. DOI: 10.21267/AQUILO.2018.12.10428.

13. Nelipa, D., Batrymenko, O., Rudenko, S. and Liashenko, I., 2018. Higher education management in Ukraine: Will generation change help us transform it faster? Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, pp. 167‒175. DOI: 10.29202/­nvngu/2018- 3/19.

14. Rudenko, S., Sapenko, R., Bazaluk, O. and Tytarenko, V., 2018. Management Features of International Educational Projects Between Universities of Poland and Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, pp. 142‒147. DOI: 10.29202/nvngu/2018-2/21.

15. Bazaluk, O., Svyrydenko, D. and Terepyshchyi, S., 2017. Structural-Functional Models of Integration and Reintegration of Ukrainian Educational Landscape. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, pp. 163‒168.

 повний текст / full articleTags: інститут права власностіекономічна безпекаекономічний аналіз праваекономічна теорія права власності

Наступні статті з поточного розділу:

Попередні статті з поточного розділу: