Модель інтенсивного інноваційного розвитку: світовий досвід реалізації та тенденції формування в України

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Authors:

М. І. Звєряков, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, orcid.org/0000-0003-0039-5068, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Д. В. Завадська, кандидат економічних наук, доцент, orcid.org/0000-0003-2950-554X, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Abstract:

Мета. Розробка рекомендацій щодо реалізації моделі інтенсивного інноваційного розвитку в Україні.

Методика. Інформаційною базою дослідження є дані оглядів з інноваційного розвитку країн і результати наукових доробок українських і закордонних учених, які опубліковані в монографічних дослідженнях і публікаціях у періодичних виданнях. Офіційну статистичну базу становлять дані міжнародних організацій і провідних наукових інституцій України. Під час проведення дослідження використані методи табличного та графічного подання результатів дослідження, логічного узагальнення, порівняльного аналізу й системного підходу, що враховує динамічну функціональну залежність між станом цілого, розвитком і збалансованістю його складових елементів.

Результати.У роботі підкреслюється, що проблема економічного зростання та інноваційного розвитку набула особливої значимості. Доведено, що модель інтенсивного інноваційного розвитку покликана забезпечити структурні зрушення в економічному стані країни та підвищити її технологічний рівень. Критичний аналіз наукових доробок провідних учених та оцінка сучасного стану інноваційної національної системи України дозволили дійти висновку щодо відсутності механізмів „запуску“ інноваційної моделі, адекватних сучасному стану економіки та глобальним викликам світу. З метою досягнення синергічного ефекту та збалансованого економічного зростання національної економіки України запропоновані практичні заходи впливу інструментів державного регулювання інноваційної діяльності.

Наукова новизна. У роботі доводиться особлива роль Національної ради з питань розвитку науки й технологій в якості інтегратора, що визначається виконанням спеціальних функцій управління, направлених на підвищення рівня скоординованості інноваційної політики України.

Практична значимість. Полягає в тому, що наукове дослідження чітко, зрозуміло й послідовно доводить нагальну необхідність переходу та заходи реалізації моделі четверної спіралі інноваційного розвитку економіки України. Отримані результати в подальшому будуть використані для розробки рекомендацій із визначення напрямів фінансового забезпечення з метою активізації інноваційних процесів країни.

References.

1. RAND Corporation, 2006.The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses. Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications [pdf]. Available at: <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR303.pdf> [Accessed 2 August 2017].

2. Glaz'ev, S., 2011. On strategy of development and modernization of economy of Russia in terms of global depression. Ekomika regiona [online], 2, pp. 14‒25. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/v/o-strategii- mo­der­ni­za­tsii-i-razvitiya-ekonomiki-rossii-v-usloviyah-globalnoy-depressii> [Accessed 11 September 2017].

3. Teulings, C. and Baldwin, R., eds., 2014. Secular stagnation: Facts, causes and cures. A VoxEU.org eBook. London: Centre for Economic Policy Research (CEPR) [online]. Available at: <https://voxeu.org/article/secular-stagnation-facts-causes-and-cures-new-vox-ebook> [Accessed 5 July 2017].

4. Geets, V., 2008. The problematic issues of innovative way of the economy development in Ukraine. Naukoviy zhurnal Vіsnik ІnstitutuEkonomіki ta prognozuvannya [online], pp. 3‒11. Available at: <http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/Visnyk2008.pdf> [Accessed 27 August 2017].

5. European Commission, 2017. Сommunicationfrom the Сommissionto the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Investing in a smart, innovative and sustainable Industry A renewed EU Industrial Policy Strategy COM [online]. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c8b9aac5-9861-11e7-b92d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF> [Accessed 7 November 2017].

6. NATO, 2015. Technology Trends Survey. Future Emerging Technology Trends. Version 3. A Food-for-Thought Paper to Support the NATO Defence Planning Process [online]. Available at: <http://www.act.nato.int/images/stories/events/2012/fc_ipr/technology_trend_survey_v3.pdf> [Accessed 12 June 2017].

7. National Intelligence Council, 2012. Global trends 2030: alternative worlds [pdf]. Available at: <https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf> [Accessed 8 August 2017].

8. Keidanren (Japan Business Federation), 2016. Toward realization of the new economy and society [pdf]. Available at: <https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf> [Accessed 12 May 2018].

9. Leydesdorff, L., 2012. The Triple Helix, Quadruple Helix, …, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? Journal of the Knowledge Economy [online], 3, pp. 25–35. Available at: <https //https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-011-0049-4> [Accessed 12 October 2017].

10. Virkkala, S., Mäenpää, A. and Mariussen A., eds., 2014. The Ostrobothnian model of smart specialization. In: Proceedings of the University of Vaasa Reports 195. Vaasa: University of Vaasa [pdf]. Available at: <https://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-577-0.pdf> [Accessed 23 November 2017].

11. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 2016. Project Strategies for development of industrial complex of Ukraine. It was developed in compliance with p.101 of the Government Action Plan for 2017. Kyiv: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [online]. Available at: <https://issuu.com/mineconomdev> [Accessed 8 February 2018].

12. European Commission, 2010. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final [online]. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF> [Accessed 18 November 2017].

13. Antoniuk, L., Humenna, O. and Radchuk, A., 2017. Ukraine 2030: The doctrine of balanced development, 2nd ed. Lviv: Calvary [online]. Available at: <http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/E‑Book- Doctrine-2030.pdf> [Accessed 24 January 2018].

14. MINPROM information agency, 2017. Ukrmetallurgprom supported the introduction of smart specialization. News [online]. Available at: <Retrieved from: //https://www.minprom.ua/news/236893.html> [Acce­ssed 20 February 2018].

15. Carayannis, E. and Rakhmatullin, R., 2014. The Quadruple/Quintuple Innovation Helixes and Smart Specialization Strategies for sustainable and inclusive growth in Europe and beyond. Journal of the Knowledge Economy [pdf], 2, vol. 5, pр. 212–239. Available at: <https://foresight-journal.hse.ru/data/2016/04/14/1129617631/3-Carayannis-31-42.pdf> [Accessed 21 October 2017].

16. European Commission, 2017. The final report of the European independent audits of national research and innovation system of Ukraine. Political support tool for program “Horizon 2020”. Summary and Recommendations to improve sectoral policies [online]. Available at: <https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/file/10484> [Accessed 15 January 2018].

17. World Economic Forum. Geneva, 2017. The Global Competitiveness Report 2017–2018 [online]. Available at: <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/ 05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf> [Accessed 11 October 2017].

18. NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”. World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development, 2016. Foresight and construction of a strategy of social and economic development of Ukraine for the medium-term (until 2020) and long-term (until 2030) time horizons [pdf]. Available at: <http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/09/WDC-IASA-FORESIGHT- 2016.pdf> [Accessed 24 May 2017].

19. The World Bank, 2016. GNI, Atlas method (current prices) (USD) REAL GDP per capita in PPS (dollars) in the European Union (28), Ukraine and the whole world] Trend Economy. Catalog of data. The World Bank’s data [online]. Available at: <http://data.trendeconomy.ru/dataviewer/wb/wbd/wdi?kf=WDI&time_period=1990,2000,2009,2011,2016&ref_area=EUU,UKR, WLD& series=NY_GDP_PCAP_PP_KD,NY_GNP_ATLS_CD> [Accessed 05 February 2018].

20. The Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018. The strategy of Ukraine’s innovation development will consider the Israeli experience, – Lilia Grinevich at the Israel Ministerial Conference in 2018. Government portal [online]. Available at: <https://www.kmu.gov.ua/ua/news/strategiya-innovacijnogo-rozvitku-ukrayini-vrahovuvatime-izrayilskij-dosvid-liliya-grinevich-na-naukovij-ministerskij-konferenciyi-v-izrayili> [Accessed 20 May 2018].

21. The Cabinet of Ministers of Ukraine, 2017. Provisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on formation of the Council for innovations development (2017, October 25) [online]. Available at: <zakon5.rada.gov.ua/laws/show/895-2017-%D0%BF#n12> [Accessed 29 December 2017].

 повний текст / full articleВідвідувачі

4875291
Сьогодні
За місяць
Всього
1982
1982
4875291

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2018 Зміст №5 2018 Економіка та управління Модель інтенсивного інноваційного розвитку: світовий досвід реалізації та тенденції формування в України