Формування двошарової штучно створеної оболонки георектора при свердловинній підземній газифікації вугілля

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Р.О. Дичковський, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», начальник науково-дослідної частини, професор кафедри підземної розробки родовищ, м Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Встановлення закономірностей формування двошарових штучно створених оболонок способом варіації температури та складу дуттьової суміші для встановлення контрольованих переміщень контуру геореактора для ефективного керування гірським тиском і забезпечення простору для проходження газових сумішей.

Методика. Проведення аналітичних досліджень ґрунтувалося на основі схеми теплообмінника, що найбільш точно характеризує розподіл температурного поля в зоні впливу геореактора. Формування штучних оболонок у полі підземних газогенераторів здійснювалось у два етапи: через оболонку оплавлених порід, що знаходиться безпосередньо над осередком газифікації, та створенням порід зі зміненими властивостями у глибині масиву. Ці оболонки ві-діграють важливу роль при керуванні гірським тиском та встановленні необхідного кроку опускання порід покрівлі для проходження вхідної та вихідної сумішей. Переміщення порід досліджувалися на тестових установках за допомогою спеціальних датчиків. Чисельний аналіз використано для визначення напружено-деформованого стану порід на основі термо-пружньо-пластичної моделі деформаційного середовища. Для побудови узагальнюючих залежностей використано метод множинної регресії та застосовано загальновизнані системи обробки даних таблиць Excel-2013.

Результати. Виконані багатоваріантні розрахунки товщини та напружено-деформованого стану навколо геореак-тора для різних значень потужності вугільного пласта, глибини розробки та складу дуттьової суміші. Отримані резу-льтати були узагальнені для різноманітних гірничо-геологічних умов у вигляді залежностей переміщень і величин зон руйнування та переміщень контуру георектора.

Наукова новизна. Встановлені залежності товщини двошарової штучноствореної оболонки від тиску й температури дуттьової суміші та розвитку деформацій у породному масиві навколо геореактора. Одержані розрахункові формули для визначення цих основних геомеханічних характеристик необхідні для вибору способу керування гірським тиском та забезпечення простору з метою проходження газових сумішей газифікації.

Практична значимість. Запропоновано математичний механізм для встановлення теплопередачі в масиві гірських порід. Отримані залежності для визначення основних геомеханічних характеристик, що є основою інженерої методики встановлення товщини двошарової штучно створеної оболонки для ефективного керування гірським тиском. 

Список літератури / References:

  1. Теория и практика термохимической технологии добычи и переработки угля: монография / под общ. ред. О.В. Колоколова. − Днепропетровск: НГА Украины, 2000. − 281 с.

Theory and practice of thermochemical technologies of coal extraction and processing: monograph / under com. red. О.V. Kolokolov. − D.: NSA of Ukraine, 2000. − 281 p.

  1. Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах // Дичковський Р.О. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 225 с.

Dychkovskyi R.О. The scientific principles of synthesis technology of coal mining in the weakly metamorphosed rocks // R.О. Dychkovskyi. – D.: NMU, 2013. – 225 p.

  1. Новые технологии экономичного сжигания угля // Мировая электроэнергетика. – 1997. − № 1. – С. 30−34.

New technologies of economically coal burning // Mirovaya elektroenergetika. – 1997. − № 1. – P. 30−34.

  1. Колоколов О.В. Геотехнологические способы разработки месторождения полезных ископаемых / Колоколов О.В., Табаченко H.М. – Днепропетровск: НГА Украины, 1999. – 199 с.

Kolokolov О.V. Geotechnological methods of mineral deposits mining // О.V. Kolokolov N.M. Tabachenko. – D.: NSA of Ukraine, 1999. – 199 p.

  1. Табаченко Н.М. Проблемы когенерации энергоносителей в угольной промышленности / Н.М. Табаченко // Уголь Украины. – 2006. − № 4. – С.18−24.

Tabachenko N.M. Problems of energy cogeneration in the coal industry / N.M. Tabachenko // Ugol Ukrainy. – 2006. − № 4. – P.18 − 24.

  1. Фальштинський В.С. Удосконалення технології свердловинної підземної газифікації вугілля: монографія / Фальштинський В.С. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. − 131 с.

 

Falshtynskyi V.S. Improving the technology of well underground coal gasification: monograph / V.S. Falshtynskyi. – D.: National Mining University, 2009. − 131 p.

Files:
2015_05_dychkovskyi
Date 2016-02-03 Filesize 447.16 KB Download 767

Відвідувачі

4658311
Сьогодні
За місяць
Всього
1565
121776
4658311

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №5 2015 Розробка родовищ корисних копалин Формування двошарової штучно створеної оболонки георектора при свердловинній підземній газифікації вугілля