Процес формування кадрового потенціалу на базі реінжинірингу

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Д.Є. Козенков, кандидат економічних наук, доцент, Національна металургійна академія України, завідувач кафедри менеджменту, м. Дніпропетровськ, Україна.

Т.В. Альошина, кандидат економічних наук, Національна металургійна академія України, доцент кафедри менеджменту, м. Дніпропетровськ, Україна.

Реферат:

Мета. Теретико-методологічне обґрунтування підходу до вдосконалення процесів управління розвитком кадрового потенціалу промислового регіону, розробка практичних рекомендацій щодо його реалізації.

Методика. У роботі використовуються наступні методи: аналіз і синтез, індукція й дедукція, системний аналіз (для уточнення понять “реінжиніринг” і “бізнес-процес”), графічний (для очевидного та схематичного зображення теоретичних і практичних результатів дослідження).

Результати. У роботі виконано аналіз підходів до процесів формування кадрового потенціалу. Показано, що сучасний бізнес-процес формування кадрового потенціалу має такі особливості: процес формування кадрового потенціалу виділяється та регулюється частково; немає єдиної політики створення кадрового резерву; ринок освітніх послуг не відповідає потребам ринку праці; немає належної системи професійної орієнтації. Теоретично доведено, що реінжиніринг бізнес-процесу формування кадрового потенціалу визначає орієнтацію со-ціальної та кадрової політики з підвищення якості життя населення, поліпшення професійної структури робочої сили, збалансуванню попиту й пропозиції на ринку праці. Запропонована модель розвитку бізнес-процесу кадрового потенціалу.

Наукова новизна. Запропоновано методологічний підхід до побудови ланцюга процесів формування, розвитку й управління кадровим потенціалом, підтверджена необхідність реструктуризації ланцюга даних процесів за допомогою реінжинірингу.

Практична значимість. Сформований методологічний підхід дає можливість систематизувати етапи формування та розвитку кадрового потенціалу, виділити основні й допоміжні процеси, а також процеси управління кадровим потенціалом, що дозволяє детальніше опрацьовувати стратегічні й тактичні плани розвитку та використання потенціалу, вибудовувати ефективну кадрову політику регіону.

Список літератури / References:

  1. БеззубкоЛ.В. Трудовий і кадровий потенціали (держава, регіон, галузь, підприємство): монографія / Беззубко Л.В., Гончарова Л.О., Беззубко Б.І. – Донецьк : Нордпрес, 2008. – 201 c.

Bezzubko, L.V., Honcharova L.O. and Bezzubko, B.I. (2008), Trudovyi i Kadrovyi Potentsialy (Derzhava, Rehion, Haluz, Pidpryemstvo) [Employment and Human Resource Capacity (State, Region, Sector, Company)], Monograph, North Press, Donetsk, Ukraine.

  1. Гетьман О.О.Економіка підприємства/Гетьман О.О., Шаповал В.М.. – К.: ЦНЛ, 2010. – 448 с.

Getman, O.O. and Shapoval, V.M. (2010), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], CNL, Kiev, Ukraine.

  1. Бажан І.І. Складові відтворення людського капіталу / І.І. Бажан // Формування ринкових відносинн в Україні. – 2007. – № 1. – С. 153–156.

Bazhan, I.I. (2007), “Components reproduction of human capital”, Formuvannia Rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 1, pp. 153–156.

  1. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

Fedonin, A.S., Repina, I.M. and Oleksiuk, O.I. (2006), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential Enterprise: Development and Evaluation], KNEU, Kiev, Ukraine.

  1. Криклій А.С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : 08.01.01 – «Економічна теорія» / Криклій А.С. – К., 2005. – 32 с.

Kryklii, A.S. (2005), “Formation of labor potential in terms of transformation economy”, Abstract of Dr. Sci. (Econ.) dissertation, specialty 08.01.01 Economic Theory, Kiev, Ukraine.

  1. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / Репин В.В. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 512 с.

Repin, V.V. (2013), Bizness-protsessy. Modelirovaniye, vnedreniye, upravleniye [Business Processes. Modeling, Introduction, Management], Mann, Ivanov and Ferber, Мoscow, Russia.

 

  1. Kozenkov, D.E., Karpenko, T.V., Waszkielewicz, W. and Howaniec, H. (2014), “Stages of business process creation of the organization”, The Contemporary Problems of Management – Value-Based Marketing, Social Responsibility and Other Factors in Process of Development – Micro, Meso and Macro Aspect, University of Bielsko-biala, Bielsko-biala, pp. 721.

Files:
2015_04_kozenkov
Date 2015-11-03 Filesize 383.33 KB Download 755

Відвідувачі

4656787
Сьогодні
За місяць
Всього
41
120252
4656787

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №4 2015 Економіка та управління Управління сталим розвитком в умовах перехідної економіки Процес формування кадрового потенціалу на базі реінжинірингу