Формування інноваційної корпоративної культури підприємства для досягнення стратегічних цілей розвитку

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

О.А. Шевчук, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України „Київський політехнічний  інститут“, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, м.Київ, Україна

Реферат:

Мета. Аналіз впливу корпоративної культури на внутрішні інтенсивні фактори (динамічні здатності підприємства), що забезпечують лідерство підприємства на ринку.

Методика. Основним методологічним принципом, що сформульований у роботі, є семантичні закономірності формування корпоративної культури в умовах розвитку процесів глобалізації.

Результати. Визначено, щоодним з основних чинників становлення лідерства підприємств металургійного комплексу  України на світовому ринку є формування корпоративної культури. На основі аналізу корпоративної культури провідних підприємств металургійного комплексу визначено необхідність формування інституціонально-культурної підсистеми інноваційного типу, що  впливає на  розвиток ключових компетенцій, і, як наслідок, на економічний статус  підприємства  в зовнішньоекономічній стратифікаційній системі шляхом формування інституціональних умов, мотивації та розвитку комунікаційної політики.

Наукова новизна. На основі емпіричного аналізу корпоративної культури провідних вітчизняних підприємств металургійного комплексу встановлено, що для досягнення лідерства підприємств на світовому ринку, як однієї з домінантних цілей розвитку, необхідне формування на підприємстві інституціонально-культурної підсистеми інноваційного типу, яка є основою для розвитку інноваційної корпоративної культури, індивідуальних підприємницьких мотивацій та  інноваційного підприємництва.

Практична значимість. Запропонований підхід до формування інституціонально-культурної підсистеми інноваційного типу, де основний акцент уваги переноситься на людський капітал підприємства, надає можливості длядосягнення високих позицій  у зовнішньоекономічній стратифікаційній системі, як однієї з основних домінант імперативів розвитку вітчизняних підприємств металургійного комплексу.

Список літератури / References:

1. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Шейн Э.Х. ; Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

Schein, E.H (2002), Organizatsionnaya kultura i liderstvo [Organizational Culture and Leadership], translated by V.A. Spivak, Piter, St.-Petersburg, Russia.

2. Монастырский Г.Л. Теория организации/ Монастырский Г.Л. – М.: Экон. мнение, 2007 – 84 с.

Monastyrskiy, G.L. (2007), Teoriya organizatsii [Organization Theory], Ekon. Mnenie, Moscow, Russia.

3. Иванова Т.Б. Корпоративная культура и эффективность предприятия: монография / Т.Б. Иванова, Е.А. Журавлёва – М.: РУДН, 2011. – 152 с.

Ivanova, T.B., Zhuravleva, Ye.A. (2011), Korporativnaya kultura i effektivnost predpriyatiya [Organizational Culture and Enterprise Efficiency], Monograph, RUDN, Moscow, Russia.

4. Шевчук О.А. Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власників ресурсів / О.А. Шевчук // Економіка розвитку. – 2013. – № 3(67). – С. 72–76.

Shevchuk O.A. (2013), “Industrial enterprise as a system of stratified social relations of resource owners’ coalition”, Ekonomika Rozvytku, no. 3(67), pp. 72–76.

5. Best companies with high corporate culture and values. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. glassdoor. com/index.htm

Best companies with high corporate culture and values. Available at: http://www.glassdoor.com/index.htm 

6. Дил Т. Корпоративные клики: определение культур / Т. Дил, А. Кеннеди // Эффективный менеджер: взгляды и иллюстрации; под общ. ред. Д. Биллсберри. – М.: МИМ Линк, 1999. – С. 98–112.

Billsberry, J. (1996), The  Effective Manager: Perspectives and Illustrations, Sage, London.

7. Майстер Д. Делай то, что проповедуешь. Что руководитель должен знать для создания корпоративной культуры, нацеленной на высокие достижения / Майстер Д. ; Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 246 с.

Maister, D. (2001), Practice What You Preach: What Managers Must Do to Create a High Achievement Culture, Free Press.

8. Блэк С. PR: международная практика  / Блэк С. – М.: Довгань, 1997. – 180 с.

Black, S. (1997), PR: mezhdunarodnaya praktika, [PR: International Practice], Dovgan, Moscow, Russia.

9. Томпсон-мл. Артур А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / Артур А. Томпсон-мл., III А. Дж. Стрикленд; 12-е изд., пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2006. – 928 с.

Thompson, A.A. Jr. and Strickland, A.J. III (2001), Strategic Management Concepts and Cases, McGraw-Hill Companies, Inc.

 

Files:
2015_1_shevchuk
Date 2015-03-27 Filesize 428.29 KB Download 984

Відвідувачі

4902003
Сьогодні
За місяць
Всього
1994
28694
4902003

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за випусками 2015 Зміст №1 2015 Економіка та управління Формування інноваційної корпоративної культури підприємства для досягнення стратегічних цілей розвитку