Шляхи вдосконалення вібраційного розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Aвтори:

Є.С. Лапшин, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, провідний науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

О.І. Шевченко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, старший науковий співробітник, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Експериментальна перевірка шляхів удосконалення вібраційного розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини.

Методика. Експерименти проведено на моделі вібраційного грохота. Вимірювання частоти й амплітуди віброзбудження виконано з використанням стандартної реєструючої апаратури.

Результати. Встановлено, що для підвищенняефективності розділення та зневоднювання потрібен імпульсний вплив на просіваючу поверхню й перероблювану сировину. Для цього використовують режими з "подвійними ударами", чим досягається вилучення класу -0,1 мм до 30–35 % при зменшенні вологості надрешітного продукту з 30 до 14–15 %. Використання дезінтегруючих елементів дозволяє зменшувати вологість надрешітного продукту з 30  до 10–12 %, а вилучення в підрешітний продукт класів -0,1 мм збільшувати до 50–55 %. Для подальшого підвищення ефективності грохочення необхідно інтенсифікувати розпушення сировини як на етапі його подачі на просіваючу поверхню, так і на самій просіваючій поверхні за умови захисту сітки від пошкоджень. Використання в новому способі активатора, коливання якого сприяють інтенсивному розпушенню сировини, дозволило зменшити вологість надрешітного продукту до 11,5 % при вилученні класу +0–0,1 мм у підрешітний продукт до 51–52 %. Відстань від просіваючої поверхні до активатора не повинна перевищувати висоти шару сировини. Дані співставні з технологічними показниками, одержаними при використанні дезінтегруючих елементів, однак при цьому збільшено термін служби сітки у два рази.

Наукова новизна. Встановлено залежності технологічних показників нового способу розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини від режимних і конструктивних параметрів грохота.

Практична значимість. Результати експериментів дозволяють робити вибір режимних і конструктивних параметрів грохота, що забезпечують необхідні показники розділення за крупністю та зневоднювання. Отримані дані буде використано при вдосконаленні способів розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини.

 

Список літератури / References:

 

1. Вайсберг Л.А. Просеивающие поверхности грохотов. Конструкция, материалы, опыт применения / Вайсберг Л.А., Картавый А.Н., Коровников А.Н. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2005. – 252 с.

 

Vaisberg, L.A., Kartavy, A.N. and Korovnikov, A.N. (2005), Proseivayushchie poverkhnosti grokhotov. Konstruktsya, materialy, opyt primeneniya [Screening Surface. Design, Materials, Experience of Application], VCEGEI, St. Petersburg, Russia.

 

2. Потураев В.Н. Вибрационная техника и технологии в энергоемких производствах: монография / Потураев В.Н., Франчук В.П., Надутый В.П. // Национальная горная академия Украины. – Днепропетровск, 2002. – 186 с.

 

Poturaev, V.N., Franchuk, V.P., Nadutii, V.P. (2002), Vibratsyonnaya technika i tekhnologii v energoemkokh proizvodstvakh [Vibration Equipment and Technologies in Power-Consuming Industries], Monograph, National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk.

 

3. Борохович Д. Опыт применения технологии Kroosh для просеивания нерудных сыпучих материалов / Д. Борохович, И. Круш, Ю. Ободан // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – 2007. – № 48. – С. 61–64.

 

Borokhovich, D., Krush, I. and Obodan, Yu. (2007), “Experience of application of the Kroosh technology for sifting of nonmetallic non-coherent materials”, Vibratsii v tekhnitsi ta tekhnolohiiakh, no.(48), pp. 61–64.

 

4. Пат. 379611 US, МПК7 BО7 B 1/34. Вибрирующая машина просеивания с ударниками [Электронный ресурс] / R. Krause; фирма Rhewum. – № 118413; заявл. 24.02.71; опубл. 12.03.74.–Режим доступа: http: // www.google.com/patents. – Загл. с экрана.

 

R. Krause, Rhewum. Patent 379611 US, МПК7 BО7 B 1/34. “Vibratory sifting machine with strikers”, No. 118413; declared February 24, 1971, published March 12, 1974, available at: http://www.google.com/patents

 

5. Пат. 6220447 US, МПК7 B07 B 1/54. Аппарат показа переменной частоты [Электронный ресурс] / G.F. Lambert, C.R. Maryville. – № 251789; заявл. 17.02.99; опубл. 24.04.01.– Режим доступа: http://www.google.com/patents. – Загл. с экрана.

 

Lambert, G.F. and Maryville, C.R. Patent 6220447 US, МПК7 B07 B 1/54. “Variable frequency screening apparatus”, No.251789; declared February 17, 1999, published April 24, 2001, available at: http://www.google.com/patents

 

6. Лапшин Е.С. Пути интенсификации обезвоживания минерального сырья на вибрационных грохотах / Е.С. Лапшин, А.И. Шевченко // Збагачення корисних копалин: наук.-техн. зб. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 47(88). – С. 144–151.

 

Lapshin, Ye.S. and Shevchenko, A.I. (2011), “Ways of the intensification of dehydration of mineral raw materials on vibrating screens”, Zbahachennia korysnykh kopalyn, National Mining University, Dnepropetrovsk, no.47(88), pp. 144151.

 

7. Шевченко А.И. Пути повышения эффективности грохочения и обезвоживания минерального сырья на вибрационных грохотах грохочении / А.И. Шевченко // Геотехническая механика: межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012. – Вып. 97. – С. 240–252.

 

Shevchenko, A.I. (2012), “Ways of increase of efficiency of screening and dehydration of mineral raw materials on vibrating screens”, Geotechnical mechanics: Interdepartmental collection of scientific works of IGTM NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk, no.97, pp. 240–252.

 

8. Пат. u 2012 09458 Україна, МПК В 07В 1/40. Спосіб розділення за крупністю та зневоднювання сипучого матеріалу, який важко класифікується / Надутий В.П., Лапшин Є.С., Шевченко О.І.; заявник ІГТМ НАН України. – заявл. 02.08.2012; затв. 20.12.2012, №27163/ЗУ/12.

 

Nadutiy, V.P., Lapshin, Ye.S. and Shevcenko, A.I. Patent u 2012 09458 Ukraine. “The way of segregation and dehydration of difficult-to-classify bulk”, applicant and patent holder IGTM NAS of Ukraine, declared August 2, 2012; approved December 20, 2012, No.27163/ЗУ/12.

 

Files:
2013_3_lapshin
Date 2014-07-24 Filesize 275.95 KB Download 843

Відвідувачі

4222382
Сьогодні
За місяць
Всього
1174
69550
4222382

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Збагачення корисних копалин Шляхи вдосконалення вібраційного розділення за крупністю та зневоднювання мінеральної сировини