Методика визначення енергетичних витрат канатних транспортних засобів

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Л.Н. Ширін, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри транспортних систем і технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

О.В. Денищенко, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри транспортних систем і технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

О.О. Юрченко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри транспортних систем і технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Михальов, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри транспортних систем і технологій, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Розробка методики визначення енергетичних витрат канатних транспортних засобів для розширення сфери ефективного їх застосування в умовах гірничого виробництва.

Методика. Рішення поставлених у роботі завдань виконувалося комплексно шляхом аналізу існуючих підходів до визначення енерговитрат на відкритих гірничих роботах, узагальнення можливих схем канатної відкатки вантажів, вибору єдиного критерію оцінки та складання алгоритму розрахунку витрат енергії на переміщення вантажів.

Результати. У роботі узагальнено і систематизовано існуючі підходи до оцінки енергетичної ефективності транспортних систем відкритих гірничих робіт і виділено найбільш значущі з чинників, що впливають на неї.

Розроблено алгоритм визначення питомої енергоємності процесу транспортування канатними системами і встановлено залежності витрат енергії від кута нахилу виробки для рекомендованих транспортно-технологічних схем доставки вантажів.

Наукова новизна. Уперше отримано залежності енерговитрат установок канатного транспорту від кута нахилу виробки в умовах відкритих гірничих робіт і на підставі їх аналізу запропоновано раціональні транспортно-технологічні схеми.

Практична значимість. Розроблено рекомендації із впровадження канатних надґрунтових доріг на відкритих гірничих роботах, що дозволяють знизити на 30% енергоспоживання в системах транспорту.

Список літератури / References:

1. Анистратов Ю.И. Технологические процессы открытых горных работ / Ю.И. Анистратов – М.: Недра, 1995. – 351 с.

Anistratov, Yu.I. (1995), Tekhnologicheskie protsessy otkrytykh gornykh rabot [Technological Processes of Open Cast Mining], Nedra, Moscow, Russia.

2. Анистратов Ю.И. Расчетно-теоретические предпосылки энергосбережения на рудных карьерах / Ю.И. Анистратов, С.А. Гончаров // Горный журнал. – 2009. – №11. – С. 21–23.

Anistratov, Yu.I. and Goncharov, S.A. (2009), “Estimated and theoretical conditions of energy saving at an ore opencast mine”, Gornyy zhurnal, no.11, pp. 21–23.

3. Сорокин Л.А. Энергетическая оценка технических средств карьерного транспорта / Л.А. Сорокин // Известия ВУЗов. Горный журнал. – 1991. – №4. – С. 88–94.

Sorokin, L.A. (1991), “Energy estimation of opencast mine transport facilities”, Izvestiia VUZov. Gornyy zhurnal, no.4, pp. 88–94.

4. Лель Ю.И. Энергоемкость транспортных систем карьеров: оценка и перспективы / Ю.И. Лель, Г.А. Ворошилов // Горная техника. – 2007. – С. 102-108.

Lel, Yu.I. and Voroshilov, G.A. (2007), “Energy consumption of transport systems of opencast mines: assessment and prospects”, Gornaia tekhnika, pp. 102–108.

5. Денищенко А.В. Оценка эффективности канатных транспортных установок в условиях карьеров / А.В. Денищенко, О.О. Юрченко // Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск, 2010. – №11–12. – С. 49–51.

Denishchenko, A.V. and Yurchenko, O.O. (2010), “Evaluation of cable transport installations effectiveness in the environment of open cast”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho universytetu, no.11–12, pp. 102–108.

6. Симоненко В.І. Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва: Автореф. дис. д-ра. техн. наук: 05.15.03 / В.І. Симоненко; [ДВНЗ „НГУ“]. – Дніпропетровськ, 2003. – 38 с.

Symonenko, V.I. (2003), “Technological basis of mining of non-metalliferous deposits with in-colliery waste dumping”, Abstract of Ph.D. dissertation, Opencast mining of useful mineral deposits, National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine.

7. Темченко А.Г. Наукові основи оцінки і вибору енергозберігаючих технологій відкритої розробки залізорудних родовищ: Автореф. дис. д-ра. техн. наук: 05.15.03 / А.Г. Темченко; [ДВНЗ „НГУ“]. – Дніпропетровськ, 2001. – 33 с.

Temchenko, A.G. (2001), “Scientific fundamentals of evaluation and selection of energy saving technology of opencast mining of iron ore deposits”, Abstract of Dr. Sci. (Tech.). dissertation, Opencast mining of useful mineral deposits, National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine.

8. Смородинова Л.А. Определение энергетических затрат на железнодорожном транспорте открытых горных работ / Л.А. Смородинова // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – №3. – С. 206–209.

Smorodinova, L.A. (2006), “Definition of energy consumption of railway transport in open cast mining”, Gornyy informatsionno-analiticheskiy biulleten, no.3, pp. 206–209.

9. Раац В. Расчет энергозатрат горнодобывающего оборудования / В. Раац, У. Ментгес, Г.Э. Потапкин // Глюкауф. – 2010. – №1. – С. 36–40.

Raaz, V., Mentges, U. And Potapkin, G.E. (2010), “Calculation of the energy costs of mining equipment”, Gluckauf, no.1, pp. 36–40.

Files:
2012_4_shirin
Date 2013-08-13 Filesize 350.95 KB Download 1211

Відвідувачі

6302453
Сьогодні
За місяць
Всього
356
37645
6302453

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Розробка родовищ Методика визначення енергетичних витрат канатних транспортних засобів