Роль тектонічного фактора у формуванні екзогенно-інфільтраційних родовищ урану в Бузько-Дніпровській урановорудній області Українського щита

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Г.А. Калашник, кандидат геологічних наук, геологорозвідувальна експедиція № 37 Казенного підприємства „Кіровгеологія“, головний геофізик, м. Кіровоград, Україна

Реферат:

Мета. З’ясування ролі тектонічного фактору в процесі формування екзогенно-інфільтраційних родовищ (родовищ піщаникового типу) для підвищення ефективності ведення геолого-пошукових і пошукових робіт із нарощування мінерально-сировинного потенціалу урану в осадових відкладеннях Бузько-Дніпровської металогенічної області Українського щита (УЩ).

Методика. Виконано аналіз геолого-структурных умов формування родовищ урану екзогенно-інфільтраційного типу у вуглистій формації палеогену Південно-Бузького, Інгуло-Інгулецького і Саксагансько-Сурського рудних районів Бузько-Дніпровської урановорудної області УЩ. Проаналізовано особливості літолого-фаціальних комплексів основних родовищ урану цього типу, виконано узагальнення матеріалів з їх зв’язку з тектоно-метасоматичними зонами і глибинними розломами в породах кристалічного щита. Розглянуто можливі джерела рудної речовини, виконано вивчення закономірностей розподілу урану в різновікових породах і в зонах глибинних розломів, що мають вплив на металогенію урану в породах осадового чохла.

Результати. Встановлено, що всі родовища урану екзогенно-інфільтраційного типу середньоеоценового віку в Бузько-Дніпровській урановорудній області розміщуються на ділянках перетину великими розломами бучацьких палеодолин. Найімовірніше, для формування родовищ урану піщаникового типу на стадії рудопідготовки вирішальним було живлення підземними урановими водами бучацького горизонту в зонах проникних довгоживучих тектонічних структур, за якими відбувалися неодноразові неотектонічні рухи. Для локалізації зруденіння й утворення промислових концентрацій урану в буровугільних відкладеннях середнього еоцену сприятливішими є ділянки перетину древніх палеодепресій з древніми тектонічними порушеннями, що несуть ендогенне уранове зруденіння і за якими, у разі підновлення тектонічної активізації, проходило розвантаження підземних радіоактивних вод.

Наукова новизна. Виявлення закономірностей розміщення та умов локалізації екзогенно-інфільтраційних родовищ урану в осадовій товщі Бузько-Дніпровскої металогенічної області на основі вивчення впливу не лише екзогенних, але й ендогенних факторів уранового рудоутворення, у першу чергу, ролі тектонічного фактору у формуванні рудоформуючих систем промислових об’єктів цього типу.

Практична значимість. Цілеспрямований аналіз інформації щодо особливостей формування, розміщення й умов локалізації уранових родовищ піщаникового типу Бузько-Дніпровської металогенічної області, закономірності розвитку уранового рудогенезу, у зв’язку із зонами глибинних розломів, служить об’єктивним фактором для прогнозної оцінки виявлення нових промислових об’єктів.

Список літератури / References:

1. Бавлов В.Н. Минерально-сырьевая база урана России: состояние, проблемы и пути их решения / В.Н.Бавлов, Г.АМашковцев; тез. докл. второго междунар. симпоз. „Уран: ресурсы и производство“ (Москва, 26–28 ноября 2008 г.). – М.: ВИМС, 2008. – С. 19–21.: табл. – Библиогр.: с. 21.

Bavlov, V.N. and Mashkovtsev, G.A. (2008),“Raw mineral-material base of uranium in Russia: state, problems and ways of solution”, thesis of the 2nd international symposium “Uranium: resources and production”, Moscow, November 26–28, 2008, pp. 19–21.

2. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Том 1. Металлические полезные ископаемые / [Гурский Д.С., Есипчук К.Е., Калинин В.И. и др.]. – Киев-Львов: Изд-во „Центр Европы“. – 2005.– 785 с. – Библиогр.: с. 753–783

Gurskiy, D.S., Yesipchuk, K.Ye. and Kalinin, V.I. (2005), Metallicheskiye i nemetallicheskiye poleznye iskopaemye Ukrainy. Tom 1. Metallicheskiye poleznye iskopaemye [Metallic and Nonmetallic Minerals of Ukraine. Vol.1. Metallic Minerals], Tsentr Yevropy, Kiev-Lvov, Ukraine.

3. Абрамович И.И. Металлогения / АбрамовичИ.И. – М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС, 2010. – 328 с. – Библиогр.: с. 307–320. – ISBN 978-5-89118-524-1.

Abramovich, I.I. (2010), Metallogeniya [Metallogeny], GEOKART-GEOS, Moscow, Russia, ISBN 5-89118-524-1.

4. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины / [БелевцевЯ.Н., Коваль В.Б., Бакаржиев А.Х. и др.]; под ред. Я.Н. Белевцева, В.Б. Коваля. – К.: Наукова думка. – 1995. – 376 с. – Библиогр.: С. 376–392. – ISBN 5-12-003632-5.

Belevtsev, Ya.N., Koval, V.B. and Bakarzhiev, A.Kh. (1995), Geneticheskiye tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic Types and Regularities of Location of Uranium Deposits of Ukraine], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine, ISBN 5-12-003632-5.

5. Макаренко Н.Н. Модель образования и перспективы развития в Украине сырьевой базы урановых месторождений песчаникового типа. / Н.Н.Макаренко, Г.Г.Чурзин, А.В.Кузьмин; тез. докладов научно-практической конф. „Кировгеологии – 60 лет: история, достижения, перспективы“. – (Киев, 22–23 ноября 2007 года). – К., 2007 – С. 40–44; табл.– Библиогр.: с. 44.

Makarenko, N.N., Churzin, G.G. and Kuzmin, A.V. (2007), “Model of formation and prospects of development of source of raw materials of uranium deposits of sandstone type in Ukraine”, thesis of the Scientific and Practical Conference. “Kirovgeology – 60 years: history, achievements, prospects”, Kiev, November 22–23, 2007, pp. 40–44.

Files:
2012_4_kalashnik
Date 2013-08-13 Filesize 491.42 KB Download 1599

Відвідувачі

6302467
Сьогодні
За місяць
Всього
370
37659
6302467

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Геологічні науки Роль тектонічного фактора у формуванні екзогенно-інфільтраційних родовищ урану в Бузько-Дніпровській урановорудній області Українського щита