Розмежування дій релейного захисту та диспетчерського керування в системах електропостачання з додатковими джерелами енергії

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Категорія: Електротехніка
Останнє оновлення: Середа, 28 листопада 2012, 10:51
Опубліковано: Четвер, 22 листопада 2012, 14:34
Перегляди: 7583

Автори:  

М.О. Алексєєв, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, м. Дніпропетровськ, Україна

А.Г. Кігель, Державний Вищий навчальний заклад „Національний Гірничий Університет“, асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Трифонов, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри систем електропостачання, м. Дніпропетровськ, Україна

Анотація:

Стан економіки робить доцільною децентралізацію електропостачання споживачів за рахунок власних джерел енергії. Живлення від двох джерел значно ускладнює роботу енергодиспетчерів, що обумовлює доцільність використання комп’ютерних технологій в розробці та прийнятті рішень. У цьому випадку виникає необхідність чіткого розмежування дій релейного захисту автоматики (РЗА) і диспетчера. Наведена методика такого розмежування за станом системи електропостачання стійкості вузла навантаження.

Список літератури / References

1. Сапожников Ф.В. О новых подходах к проблеме технического перевооружения и дальнейшего наращивания энергетических мощностей страны / Ф.В. Сапожников, С.К. Кузнецов // Электрика. – 2004. – №2. – С. 3–6.

Sapozhnikov F.V. About new approaches to the problem of technical re-equipment and further increase of generating capacity of the state / F.V. Sapozhnikov, S.K. Kuznetsov // Elektrika. – 2004. – №2. – P. 3–6.

2. Дубинин В.С. Сопоставление централизованных и децентрализованных систем энергоснабжения: доклады международной конференции [„Электроснабжение“], Москва 2004 / В.С. Дубинин, К.М. Лаврухин, Д.П. Титов – М.: Министерство образования и науки РФ, – 2004. – 417 с.

Dubinin V.S. Comparison of centralized and decentralized power systems: lectures from international conference [„Power Supply“], Moscow 2004 / V.S. Dubinin, K.M. Lavrukhin, D.P. Titov – M.: Ministry of education and science of Russian Federation, – 2004. – 417 p.

3. Півняк Г.Г. Експлуатація електроустановок: навч. посібник / [Г.Г. Півняк, А.В. Журахівський, Г.А. Кігель та ін.] – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – 445 с.

Pivniak H.H. Exploitation of electricity generating plants: tutorial / [H.H. Pivniak, A.V. Zhurakhivskyi, H.A. Kihel et al.] – Dnipropetrovsk: NHU, 2005. – 445 p.

4. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Кристофидес Н. – М.: Мир, 1978. – 318 с.

Kristofides N. Graph theory. Algorithmic approach / Kristofides N. – M.: Mir, 1978. – 318 p.

5. Ершов М.С. Алгоритмизация управления системами электроснабжения / М.С. Ершов, А.В. Егоров, А.А. Трифонов. // Промышленная энергетика. – 1995 – №9. – С. 28–35.

Yershov M.S. Algorithmization of power supply system administration / M.S. Yershov, A.V. Yegorov, A.A. Trifonov. // Promyshlennaya energetika. – 1995 – №9. – P. 28–35.

Files:
2011_03_aleks
Date 2012-11-27 Filesize 326.3 KB Download 1258

Tags: електропостачаннядиспетчерське керуваннярелейний захист автоматикикомп’ютерні технологіїрозмежування дій