Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Т.С. Яровенко, кандидат економічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, доцент кафедри економіки та управління підприємством, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Узагальнення і розвиток науково-методичних основ, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо створення ефективного економічного механізму управління ризиками інвестиційних проектів. А також подальший розвиток теоретичних основ інвестиційного менеджменту, а саме: уточнення таких категорій, як „етапи“, „методи“ та „стратегії“ управління ризиком.

Методика. У дослідженні було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду сучасних теоретичних досліджень, системно-комплексний підхід.

Результати. Розробка інструментарію управління ризиком відносно кожної з фаз інвестиційного проекту, що враховує переваги і недоліки кожного з методів, застосовуючи їх у комплексі. Визначення стратегії управління ризиком включає перелік необхідних методів та відповідає фазам реалізації інвестиційного проекту. Методи управління ризиками при переході з однієї фази на іншу істотно змінюються, бо процес управління ризиками є безперервним протягом усього проектного циклу.

Наукова новизна. Дістали подальшого розвитку методичні підходи до управління ризиком інвестиційного проекту. Встановлено, що на цей процес, який передбачає виконання шести етапів (виявлення та вибір інвестиційних цілей, їх узгодженість, оцінка ризику, вибір стратегії та застосування методів управління ним, оцінка результатів), впливають такі чинники як: життєвий цикл проекту та специфіка комплексу ризиків певного його етапу, що є об’єктом управління.

Практична значущість. Теоретичні положення дослідження доведено до рівня конкретних методик й пропозицій щодо вдосконалення процесу управління ризиками інвестиційних проектів. Розроблена комплексна методика дозволить виявити резерви покращення використання фінансових ресурсів інвестиційного проекту та забезпечить визначення необхідного і достатнього обсягу коштів на впровадження заходів “ризик-менеджменту”. Вона може використовуватися при стратегічному, поточному та оперативному інвестиційному плануванні.

Список літератури / References:

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / Балабанов И.Т. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

Balabanov, I.T. (1996) Risk-menedzhment [Risk Management], Finansy i statistika, Moscow, Russia

2. Смирнов В.В. Страховая защита от рисков при реализации продукции по договорам купли-продажи по базисам поставки / Смирнов В.В. – М.: Анкил, 1997. – 232 с.

Smirnov V.V. (1997), Strakhovaya zashchita ot riskov pri realizatsii produktsii po dogovoram kupli-prodazhi po bazisam postavki [Insurance Coverage of Risks of Product Sales by Purchase Contracts on Delivery Basis], Ankil, Moscow, Russia.

3. Боков В.В. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и зарубежной экономике : учеб. пособие / В.В. Боков, П.В. Забелин, В.Г. Федутов // Академия русских предпринимателей. – М.: ПРИОР, 1999. – 128 с.

Bokov, V.V., Zabelin, P.V. and Fedutov, V.G. (1999), Predprinimatelskiye riski i khedzhirovanie v otechestvennoy i zarubezhnoy ekonomike [Business Risks and Hedging in the Domestic and Foreign Economy], tutorial, Akademiya russkikh predprinimateley, PRIOR, Moscow, Russia.

4. Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

Verba, V.A. and Zagorodnikh, O.A. (2000), Proektnyi analis [Project Analysis] higher school textbook, KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб. курс / Бланк И.А. – К.: Ника – Центр: Эльга – Н, 2002. – 448 с.

Blank I.A. (2002), Investitsionnyi menedzhment [Investment Management] tutorial, Nika-Tsentr: Elga-N, Kyiv, Ukraine.

6. Современный бизнес : в 2 т., пер с анлг. / Речмен Д.Дж., Мескон М.Х., Боуви К.Л., Тилл Д.В. – М. : Республика. Т.2. –1995. – 479 с.

Rechmen, D., Meskon, M., Bouvi, K. and Till, D. (1995), Sovremennyi biznes [Modern Business] textbook in 2 volumes, translated from English, Vol.2. Republic, Moscow, Russia.

7. Сердюкова И. Д. Методы анализа финансовых рисков / Сердюкова И. Д.// Бухгалтерский учет. –1996. – №6. – С. 54–57.

Serdyukova, I.D. (1996), “Methods of analysis of financial risks”, Buhgalterskiy uchet, no.6, pp. 54–57

Files:
2012_02_yarov
Date 2013-04-26 Filesize 377.88 KB Download 1313

Відвідувачі

5237753
Сьогодні
За місяць
Всього
7954
133573
5237753

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів