Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

Л.П. Кудирко, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри міжнародної економіки, м. Київ, Україна

І.М. Севрук, Київський національний торговельно-економічний університет, аспірантка, м. Київ, Україна

Реферат:

Мета. Дослідження генезису концепції „мережева економіка та теорії розвитку транснаціональних корпорацій“ на основі різних методологічних підходів; визначення теоретичних основ аналізу мережевих структур та особливостей формування торговельних мережевих форм в умовах глобалізації; виявлення основних тенденцій розвитку світового сектору роздрібної торгівлі на базі досліджень міжнародних організацій, розкриття поняття „роздрібна торговельна мережа“.

Методика. З метою дослідження існуючих підходів до аналізу мережевих структур та сутності транснаціоналізації бізнесу у сфері міжнародної торгівлі було використано метод аналізу та синтезу. Для аналізу організаційних форм мережевого бізнесу використано метод поєднання логічного та історичного; метод системного узагальнення дозволив визначити ключові тенденції розвитку світового роздрібного торговельного ринку.

Результат. Встановлено, що у зв’язку зі становленням глобально-інформаційної економіки відбувається формування мережевої економіки, що пов’язана не лише з розвитком інформаційних технологій, але й мережевих форм бізнесу. Значного поширення мережеві структури набувають серед транснаціональних корпорацій у сфері міжнародної торгівлі, особливо в її роздрібному секторі. Світова роздрібна торгівля характеризується підвищеним інтересом з боку міжнародних операторів і в найближчі роки залишиться одним із найперспективніших напрямів для вкладення інвестицій.

Значимість та практичне використання. Даний матеріал буде корисним для тих, хто вивчає особливості функціонування транснаціональних корпорацій у сфері міжнародної торгівлі, зокрема в її роздрібному секторі, цікавиться мотивами виходу цих компаній на міжнародні ринки та досліджує форми організації мережевих структур у сучасних умовах.

Список літератури / References:

1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Електронний ресурс]. / Кастельс М. – Режим доступа: <http://polbu.ru/kastels_ informepoch/ch00_all.html>.

Kastels, M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kultura [Informational Epoch: Economy, Society and Culture], available at: <http://polbu.ru/ kastels_informepoch/ch00_all.html>

2. Паринов С.И. К теории сетевой экономики / С.И.Паринов. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002. – 168 с.

Parinov, S.I. (2002), K teorii setevoy ekonomiki [To the Theory of Network Economy], IEOPP SO RAN, Novosibirsk, Russia, 168 p.

3. Status Report on European Telework: Telework 1997, European Commission Report, 1997, available at: <http://www.eto.org.uk/twork/tw97eto>.

4. Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики / Вайбер Р. // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – №3. – С. 82–88.

Weiber, R. (2003), “Empirical laws of network economy”, Problemy teorii i praktiki upravleniya, no.3, pp. 82–88.

5. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учеб. пособие / В.Н. Бугорский – М.: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.

Bugorskiy, V.N. (2008), Setevaya ekonomika [Network Economy], Tutorial, Finance and Statistics, Moscow, Russia, 256 p.

6. Kelly, K. (1997), New Rules for the New Economy // WIRED, available at: .

7. ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2011 год [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/investments2011.pdf.

UNCTAD, World investment report 2011, available at: <http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/in vestments2011.pdf>.

8. Dunning, J.H. (2000), The eclectic paradigm of international production: A personal perspective. In:C.N., Sugden R. (eds.). The Nature of the Transnational Firm. 2nd ed. Routledge: London, pp. 45–69.

9. Дзядук Т.В. Мережева економіка та суперечності її прояву в умовах глобалізації / Дзядук Т.В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №16. – С. 51–54.

Dziaduk, T.V. (2010), “Network economy and controversy of its display in conditions of globalization”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no.16, pp. 51–54.

10. Мировой сектор розничной торговли в 2011 году [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://deloitte.com/ consumerbusiness/.

Global powers of retailing 2011, available at: <http://deloitte.com/consumerbusiness/>.

Files:
2012_5_kudyr
Date 2013-10-17 Filesize 300.05 KB Download 1358

Відвідувачі

6793003
Сьогодні
За місяць
Всього
3038
72809
6793003

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Економіка Мережеві форми бізнесу у сфері міжнародної торгівлі