Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

А.І. Горова, доктор біологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Є. Колесник, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Кулікова, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Проведення досліджень на фізичній моделі – діючому макеті горизонтального відстійника вдосконаленої конструкції для з’ясування впливу різних гідравлічних чинників на режим роботи відстійної споруди.

Методика. Режим роботи запропонованого макету відстійника досліджувався за загальноприйнятою методикою гідравлічного розрахунку горизонтальних відстійників.

Результати. Визначено коефіцієнт використання об’єму проточної частини макету відстійника. Встановлено, що потік рідини, який надходить у робочу зону відстійної споруди, розділяється на велику (за числом отворів у перегородках) кількість чітко виражених струмків, паралельних осі потоку, які не змішуються між собою за перетином відстійника, що вказує на наявність ламінарного режиму течії. Розраховано основні геометричні та гідравлічні параметри отворів розподільчого лотка і перегородок, встановлених у макеті відстійника, на підставі яких досліджувався гідравлічний режим роботи відстійної споруди.

Наукова новизна. Встановлено залежності між часом проходження часток завислих речовин за довжиною макету відстійника, середньою швидкістю руху потоку рідини через перетини отворів його перегородок та довжиною. Визначено зв’язок основних гідравлічних параметрів перегородок макету відстійника і витратами потоку рідини.

Практична значущість. Внаслідок створення нових конструктивних ознак у запропонованому відстійнику забезпечується більш рівномірний розподіл швидкостей потоку за його перетином та можливе більш повне використання його об’єму. Це сприяє поліпшенню гідравлічних умов роботи відстійної споруди та інтенсифікації процесу освітлення стічної води, унаслідок чого підвищується ефективність очистки промислових стоків від механічних домішок.

Список літератури / References:

1. Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий горной промышленности и методы их очистки / Доли-на Л.Ф. – Днепропетровск: Молодежная экологическая лига Приднепровья, 2000. – 43 с.

Dolina, L.F. (2000), Stochnye vody predpriyatiy gornoy promyshlennosti i metody ikh ochistki [Waste Water from the Mining Industry and Methods of Treatment], Molodezhnaya ekologicheskaya liga Pridneprovya, Dnepropetrovsk, Ukraine.

2. Пат. на корисну модель № 55988 Україна, МПК8 B 01 D 21/02. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин / Колесник В.Є., Кулікова Д.В.; Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

Kolesnik, V.Ye. and Kulіkova, D.V. Patent for useful model No.55988 Ukraine, MPK8 B 01 D 21/02. The equipment for treatment dumping from suspended solids, Dated December 27, 2010; Bulletin no. 24, 4 p.

3. Левицький Б.Ф. Гідравліка / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій – Львів: Світ, 1994. – 264 с.

Levytskyi, B.F. and Leshchii, N.P. (1994), Hidravlika [Hydraulics], Svit, Lviv, Ukraine.

4. Томаков П.И. Экология и охрана природы при открытых горных работах / Томаков П.И., Коваленко В.С., Михайлов А.М. – М.: МГГУ, 1994. – 417 с.

Tomakov, P.I., Kovalenko, V.S. and Mikhaylov, A.M. (1994), Ekologiya i okhrana prirody pri otkrytykh gornykh rabotakh [Ecology and Protection of the Environment in Open Cast Mining], MGGU, Moscow, Russia.

Files:
2012_02_gorova
Date 2013-04-26 Filesize 380.22 KB Download 1195

Відвідувачі

4178207
Сьогодні
За місяць
Всього
3766
25375
4178207

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин