Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

А.І. Горова, доктор біологічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, завідувач кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Є. Колесник, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Д.В. Кулікова, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, асистент кафедри екології, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Підвищення ефективності очистки стічних вод шляхом проведення експериментальних досліджень з моделювання процесу випадіння часток завислих речовин на фізичній моделі – діючому макеті горизонтального відстійника вдосконаленої конструкції, що полягає у визначенні швидкості осадження часток зависі, при яких забезпечується заданий ефект освітлення (очистки) води, а також необхідна для цього тривалість процесу відстоювання.

Методика. Методика фізичного моделювання процесу випадіння завислих речовин у діючому макеті відстійника заснована на подібності кривих осадження часток зависі, побудованих при різних висотах стовпа рідини.

Результати. Проведено фізичне моделювання процесу випадіння завислих речовин у макеті відстійника. Побудовано криві випадіння часток зависі в залежності від тривалості відстоювання при різній висоті шару рідини й середньої швидкості осадження завислих часток (або їх гідравлічної крупності). З підвищенням глибини зони осадження, час випадіння часток зависі збільшується, а ефект очистки, при цьому, навпаки, знижується. У той же час, зі збільшенням висоти зони осадження, значення гідравлічної крупності завислих часток, що випадають на дно, зростають, а ефект освітлення (очистки), при цьому, знижується.

Наукова новизна. Встановлено графічні та аналітичні залежності між тривалістю процесу випадіння часток зависі на дно макету горизонтального відстійника вдосконаленої конструкції, його глибиною і середньою швидкістю осадження завислих речовин (гідравлічною крупністю).

Практична значимість. Отримані криві осадження часток завислих речовин, що містяться в стічних водах, дозволяють оптимізувати процес очистки шахтних вод у горизонтальних відстійниках удосконаленої конструкції.

Список літератури / References:

1. Сомов М.А. Водоснабжение / Сомов М.А., Журба М.Г., Говорова Ж.М.– М.: АСВ, 2008. Т. 2. – 544 с.

Somov, M.A., Zhurba, M.G. and Govorova, Zh.M. (2008), Vodosnabzheniye [Water Supply], vol.2, ASB, Moscow, Russia.

2. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев – М.: АСВ, 2006.– 704 с.

Voronov,Yu.V. and Yakovlev, S.V. (2006), Vodootvedeniye i ochistka stochnykh vod [Sewerage and Treatment of Waste Waters], ASB, Moscow, Russia.

3. Пат. на корисну модель № 55988 Україна, МПК8 B 01 D 21/02. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин / Колесник В.Є., Кулікова Д.В. Заявл. 12.10.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. № 24. – 4 с.

Kolesnik, V.E. and Kulіkova, D.V. Patent for useful model. 55988 Ukraine, MPK8 B 01 D 21/02. “The equipment for treatment dumping from suspended solids”, Dated December 27, 2010; Bulletin, no. 24, 4 p.

4. Долина Л.Ф. Сточные воды предприятий горной промышленности и методы их очистки / Долина Л.Ф. – Днепропетровск: Молодежная экологическая лига Приднепровья, 2000. – 43 с.

Dolina, L.F. (2000), Stochnye vody predpriyatiy gornoy promyshlennosti [Waste Water of Mining Industry and Methods of Its Treatment], Molodezhnaya ekologicheskaya liga Pridneprovya, Dnipropetrovsk, Ukraine.

5. Томаков П.И. Экология и охрана природы при открытых горных работах / Томаков П.И., Ковален-ко В.С., Михайлов А.М. – М.: МГГУ, 1994. – 417 с.

Tomakov, P.I., Kovalenko, V.S. and Mikhaylov, A.M. (1994), Ekologiya i okhrana prirody pri otkrytykh gornykh rabotakh [Ecology and Protection of the Environment During Open Cast Mining], MGGU, Moscow, Russia

Files:
gorova
Date 2013-07-14 Filesize 432 KB Download 1496

Відвідувачі

6310665
Сьогодні
За місяць
Всього
681
45857
6310665

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин у діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод