Заходи з підвищення ефективності використання підземних вибухобезпечних трансформаторних підстанцій

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 

Автори:

Г.Г. Півняк, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, ректор, м. Дніпропетровськ, Україна

В.Т. Заїка, доктор технічних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, професор кафедри систем електропостачання, м. Дніпропетровськ, Україна

І.М. Луценко, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, аспірант кафедри систем електропостачання, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Встановлення та обґрунтування основ ефективного використання вибухобезпечних комплектних пересувних підстанцій (КТП) вугільних шахт.

Методика. Методика досліджень навантажувальної здатності КТП ґрунтується на теорії зносу ізоляції трансформаторів та комплексному врахуванні стохастичності процесів нагріву за рахунок використання реальних реалізацій навантажень, зміни впливу факторів оточуючого середовища, а також технічних обмежень та нормативних вимог щодо якості електроенергії у вибійних струмоприймачів.

Результат. Результати досліджень вказують, що ефективне використання трансформаторів вибухобезпечних підстанцій за навантажувальною здатністю для шахт Західного Донбасу є можливим при неодмінному врахуванні поправок на умови оточуючого середовища в місцях їх встановлення та переведенні живлення видобувних комплексів на напругу 1140 В. Доведено, що для цього потрібен моніторинг режиму роботи кожної підстанції з інтервалом осереднення навантаження на рівні 2,5 хвилин. Отримані результати дозволять ефективно використовувати КТП, виконувати їх заміну за поточним станом, а не за відмовою, що, у кінцевому рахунку, надасть можливість формувати раціональний парк пересувних КТП.

Наукова новизна. Встановлено універсальну залежність впливу факторів оточуючого середовища на навантажувальну здатність трансформаторів КТП, та виявлені умови вилучення наявних резервів потужності вибухобезпечних КТП вугільних шахт.

Практична значимість. Отримані залежності та виявлені умови використання навантажувальної здатності дозволять визначати фактичний та прогнозувати залишковий ресурс КТП для формування на шахті оптимального парку діючих трансформаторів, а також створити сучасні бази даних за режимами роботи гірничих комплексів та розробити принципи розрахунку електричних навантажень для даного виду устаткування й конкретних умов експлуатації.

Список літератури / References:

1. Система учета и контроля расхода электроэнергии для угольных шахт / [Г.Г. Пивняк, В.В. Ткачев, В.Т. Заика и др.] // Промышл. энергетика.– 1992.– №7.– С. 19–21.

Pivnyak, G.G., Tkachev, V.V., Zaika, V.T., Shishats-kiy, A.A., Nadtochiy, V.V. and Razumnyy, Yu.T. (1992), “System of electric power charge assessment and control for coal mines”, Promyshlennaya energetika, no. 7, pp. 19–21.

2. Півняк Г.Г. Експериментальні дослідження завантаженості електромережного обладнання з метою підвищення ефективності систем підземного електропостачання / Г. Г. Півняк, В. Т. Заїка // Вісник ВТУ. – Вінниця, 1999. – № 6. – С. 26–32.

Pivniak, H.H. and Zaika, V.T. (1999), “Experimental investigations of power network equipment load with the aim of underground power supply system effectiveness increase”, Visnyk VTU, Vinnytsia, no. 6, pp. 26–32.

3. Перегрузочная способность взрывобезопасных трансформаторных подстанций / И.Я. Чернов, В.В. Шилов, В.М. Грушко, В.Л. Кузнецов // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. – Донецк: ООО „АИР“, 2011. – C. 42–46.

Chernov, I.Ya, Shilov, V.V., Grushko, V.M. and Kuznetsov, V.L. (2011), “Overload capacity of the explosion-proof transformer substations”, Vzryvozashchishchennoe elektrooborudovanie, UkrNIIVE Scientific collected articles, OOO „AIR“, Donetsk, Ukraine, pp. 42–46.

4. Нагорный М.А. Метод определения нагрузки трансформатора для электроснабжения угледобывающих участков по его фактическому тепловому состоянию / М.А. Нагорный, А.П. Ковалев, Л.И. Колесник // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. – Донецк: ООО „Юго-Восток, ЛТД“, 2001. – C. 113–119.

Nagornyy, M.A., Kovalev, A.P. and Kolesnik, L.I. (2001), “Technique of transformer load capacity determination by its factual heat state for mining areas power supply”, Vzryvozaschischennoe elektrooborudovanie, UkrNIIVE Scientific collected articles, OOO “Yugo-Vostok, Ltd.”, Donetsk, Ukraine, pp. 113–119.

5. Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия: ГОСТ 15542–79. – [Действующий с 1982.01.01.], [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/gost/ gost14588.html.

Transformatory rudnichnye silovye vzryvobezopasnye. Obschie tekhnicheskie usloviya [Flame-Proof Mine Power Transformers. General Specifications], GOST 15542-79, [valid since January 1, 1982], available at: http://www.gosthelp.ru/gost/gost14588.html.

6. Державні санітарні правила та норми „Підприємства вугільної промисловості“: ДСП 3.3.1.095-2002. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z0498-03.

Derzhavni sanitarni pravyla ta normy “Pidpryiemstva vuhilnoi promyslovosti” [State Sanitary Regulations and Norms “Coal Industry Enterprises”], DSP 3.3.1.095-2002, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0498-03

7. Півняк Г.Г. Формування парку вибухозахищених трансформаторних підстанцій вугільних шахт / Г.Г. Півняк, В.Т. Заїка, І.М. Луценко // Уголь Украины. – 2011 – №6. – С. 20–23.

Pivniak, H.H., Zaika, V.T. and Lutsenko, I.M. (2011), “Formation of the reserve of the explosion-proof transformer substations in coal mine”, Uhol Ukrainy, no.6,
pp. 20–23.

8. Заїка В.Т. Способи поглиблення енергоконтролю гірничих машин / В.Т. Заїка, Г.М. Бажін, А.С. Румянцев // Вісник Приазовського державного технічного університету – 2008. – Вип. 18. – С. 27–30.

Zaika, V.T., Bazhin, H.M. and Rumiantsev, A.S. (2008), “Methods of increase of depth of power control of mining machines”, Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, no. 18, pp. 27–30.

9. Савицкий А.В. Основные направления совершенствования комплексной защиты взрывозащищенных трансформаторных подстанций / А.В. Савицкий // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. науч. тр. УкрНИИВЭ. – Донецк: ООО „АИР“, 2009. – C. 94–103.

Savitskiy, A.V. (2009), “Main directions of complex protection upgrading for explosion-proof transformer substations”, Vzryvozaschischennoe elektrooborudovanie, UkrNIIVE Scientific collected articles, OOO “AIR”, Donetsk, Ukraine, pp. 94–103.

Files:
2012_4_pivniak
Date 2013-08-13 Filesize 421.36 KB Download 1405

Відвідувачі

5804640
Сьогодні
За місяць
Всього
2086
2086
5804640

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Заходи з підвищення ефективності використання підземних вибухобезпечних трансформаторних підстанцій