Квантово-польовий підхід до виявлення ознак можливих аварій у шахтах

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

Автори:

І.А. Шайхлісламова, кандидат технічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад „Національний гірничий університет“, доцент кафедри аерології та охорони праці, м. Дніпропетровськ, Україна

В.І. Муравейник, кандидат технічних наук, доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, Україна

Реферат:

Мета. Теоретичне обґрунтування квантово-польового підходу до виявлення прихованих ознак можливих аварій у шахтах, і розробка практичних основ способу дистанційного тестування шахт на предмет прихованих ознак ймовірних аварій.

Методика. У роботі використано: теоретичні методи абстрагування, формалізації, аксіоматики, дедукції та індукції; експериментальні методи порівняння, знакового моделювання, розробки практичних основ способу тестування шахт і його експериментальна перевірка.

Результати. Розроблено теоретичні основи квантово-польового підходу до виявлення прихованих (неявних) ознак можливих аварій у шахтах. Показано, що шахта, як система, відчуває вплив планетарних і космічних чинників. Гірський масив і виробки є хвильовими випромінювачами енергії в широкому діапазоні частот. Експериментально встановлено, що інтегральна випромінювальна здатність виробок глибоких шахт Донбасу досягає 500–600 Вт/м2. Гірські породи та корисні копалини містять певну кількість радіоактивних елементів, розпад яких народжує мікрочастинки, у тому числі нейтрино. Гірський масив грає роль фільтра для мікрочастинок, пропускаючи лише нейтрино.
Підтверджено експериментально на шахтах Донбасу теоретичні припущення щодо можливості квантово-польового підходу до дистанційного виявлення прихованих (неявних) ознак можливих аварій у шахтах, визначено тривалість загрозливого періоду; даний спосіб рекомендовано для використання на практиці.

Наукова новизна. Зроблено припущення, що нейтрино виносить із шахти інформацію щодо мікропроцесів у гірському масиві й виробках. Цю інформацію сприймає дистанційно, на польовому рівні, оператор біолокації.

Практична значимість. На основі квантово-польового підходу розроблено основи способу виявлення сигналів щодо можливої аварії в шахті. Виконано експериментальну перевірку запропонованого способу на шахтах Донбасу з використанням їх знакових моделей. Встановлено тривалість загрозливого періоду (11–12 годин) з моменту появи сигналу щодо можливої аварії. Наведено формули й графік, що ілюструють суть запропонованого способу.

Список літератури / References:

1. Муравейник В.И. Системо-информационный под-ход / Муравейник В.И. – Днепропетровск: Изд-во „Свидлер“, 2006. – 270 с.

Muraveynik, V.I. (2006), Sistemno-informatsionnyi podkhod [Systems-Information Approach], Publishing house “Svidler”, Dnipropetrovsk, Ukraine.

2. Шайхлисламова И.А. Тепловое излучение в выработках глубоких шахт / И.А. Шайхлисламова, В.И. Муравейник // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць ; Ін-т Геотехнічної механіки ім. М.С. По-лякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 90. – С. 155–159.

Shaykhlislamova, I.A. and Muraveynik, V.I. (2010), “Thermal radiation in the workings of deep mines”, Geotekhicheskaya mekhanika, published by M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, issue 90, pp. 155–159.

3. Ходаковский Н. Спираль времени или будуще, которое уже было [Электронный ресурс ] / Ходаковский Н. – Режим доступа: http://ru-sani.narod.ru/ nhod/16. shtml.htm#11Khodakovskii N. Time Spiral or the future which has already been http://ru-sani.narod.ru/ nhod/16. shtml.htm#1

Khodakovskiy, N. “Time Spiral or the future which has already been”, available at: http://ru-sani.narod.ru/ nhod/16.shtml.htm#11Khodakovskii N. Time Spiral or the future which has already been http://ru-sani.narod.ru/ nhod/16. shtml.htm#1

4. Теоретические основы и практика оперативного прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах / [В.И. Муравейник, С.А. Алексеенко, Ю.Ф. Булгаков и др.] // Науковий вісник НГУ – 2009 – №9. – С. 46–50.

Muraveynik, V.I., Alekseenko, S.A., Bulgakov, Yu.F., Shaykhlislamova, I.A. and Korol, V.I. (2009), “Theoretical foundations and practice of operational forecasting of emergency situations in mines”, Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no.9, pp. 46–50.

5. Спосіб прогнозування аварійних ситуацій у підземних гірничих виробках: пат. на кор. мод. 45451 Україна: МПК Е21F 5/00, Е21С 39/00 / В.І. Муравейник, С.О. Алексеєнко, Ю.Ф. Булгаков, В.І. Король, І.А. Шайхлісламова; заявник і патентовласник Національний гірничий університет. №u200905789; заявл. 05.06.2009; опубл. 10.11.2009, Бюл. №21.

Muraveynik, V.I., Alekseenko, S.A., Bulgakov, Yu.F., Shaykhlislamova, I.A. and Korol, V.I. (2009), “Method of forecasting of accidents in underground mine workings”, pat. For useful model. 45451 Ukraine: MPK Е21F 5/00, Е21С 39/00; patentee and patent holder National Mining University. No.u200905789; application date. 05.06.2009; publication date. 10.11.2009, Bulletin no.21.

Files:
2012_5_shaikh
Date 2013-10-17 Filesize 299.52 KB Download 1576

Відвідувачі

6429358
Сьогодні
За місяць
Всього
14847
104253
6429358

Гостьова книга

Якщо у вас є питання, побажання або пропозиції, ви можете написати їх у нашій «Гостьовій книзі»

Реєстраційні дані

ISSN (print) 2071-2227,
ISSN (online) 2223-2362.
Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України.
Реєстраційний номер КВ № 17742-6592ПР від 27.04.2011.

Контакти

49005, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 3, к. 24 а
Тел.: +38 (056) 746 32 79.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ви тут: Головна Архів журналу за розділами Екологія Квантово-польовий підхід до виявлення ознак можливих аварій у шахтах