Концепція журналу "Науковий вісник НГУ"

Рейтинг користувача:  / 7
ГіршийКращий 

"Науковий вісник НГУ" видається з 1998 року.

ISSN (print) 2071-2227, ISSN (online) 2223-2362.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем гірничодобувної ,енергетичної  та суміжних галузей промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу економічнихта управлінськихаспектів роботи підприємств, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.

Завдання:

1. Публікація матеріалів наукових досліджень зперспективних напрямів фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, упровадження інноваційних проектів у відповідності до потреб промисловості в галузі геології, розробки тазбагачення корисних копалин, механіки ймашинобудування, екології, економіки та управління.

2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорійідосліджень на стику наук.

3. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід учених і фахівців підприємств гірничодобувної та паливно-енергетичної галузей промисловості, перспективнірозробки тановінапрямитехнічного прогресу.

4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.

5. Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між науковими йвиробничими колективами, залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем гірничої справи.

Наступні статті з поточного розділу: